Văn bản số 1648 ngày 20/2/2023 của UBND TP Hà Nội cho biết: UBND TP Hà Nội nhận được Văn bản số 292 ngày 9/2/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm đề nghị cho phép thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại các ô quy hoạch DV07, DV10 tại phường Tây Tựu.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND quận Bắc Từ Liêm thực hiện theo quy định; đề xuất báo cáo UBND TP những nội dung vượt thẩm quyền.

Còn theo Văn bản số 292 ngày 9/2/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm, qua rà soát đã xác định 2 ô đất DV07, DV10 thuộc khu chức năng đô thị Tây Tựu có các điều kiện thuận lợi, tổng diện tích 2 ô đất này là 17.953m2, trong đó có 14.460m2 đất ở và 3.493m2 đất đường nội bộ, cây xanh phân tán. Quỹ đất dịch vụ cần có đủ đáp ứng nhu cầu giao đất bồi thường cho 130 hộ dân khoảng 10.400m2 đất ở (80m2/ô đất).

UBND quận Bắc Từ Liêm kiến nghị TP Hà Nội giao cho quận làm chủ đầu tư để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại ô quy hoạch DV07, DV10 thuộc phường Tây Tựu từ nguồn vốn ngân sách TP.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận về chủ trương theo đề xuất của liên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Thanh tra TP Hà Nội và UBND quận Bắc Từ Liêm về việc giao đất dịch vụ cho 130 hộ dân bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Với việc UBND TP lần này giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ trì, như vậy đã có gần chục cơ quan chuyên môn của TP được giao chủ trì cũng như tham gia đoàn liên ngành giải quyết gồm: Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Bắc Từ Liêm và Thanh tra TP Hà Nội… chỉ để thực hiện cho đúng theo quy định của Luật Đất đai trong gần 10 năm qua.

Trong khi việc thực hiện áp dụng pháp luật về đất đai của UBND TP Hà Nội đã được Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ ra là chưa đúng và yêu cầu TP chỉ đạo xem xét thực hiện nghiêm để đảm bảo quyền lợi cho người dân tại quận Bắc Từ Liêm.

Chính vì vậy, các hộ dân tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm vẫn đang “thấp thỏm” chờ đợi được công nhận quyền lợi ích hợp pháp của mình được quy định rõ ràng trong Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.

Nam Dũng