Trước đó, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì buổi làm việc để xem xét quá trình thực hiện việc thanh toán dự án xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao BT (đợt 4) và các nội dung liên quan đến dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhận định, cần phải thống nhất nhận thức giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan về nguyên tắc thực hiện thanh toán dự án BT bằng quỹ đất theo nguyên tắc ngang giá, theo đó, Nhà nước sẽ quyết định giao quỹ đất ở cho nhà đầu tư đảm bảo giá trị quỹ đất thanh toán tương đương với giá trị dự án BT được nghiệm thu thanh toán. Trường hợp sau khi hoàn thành thanh toán dự án BT mà quỹ đất ở còn dư, thì phần diện tích đất ở còn dư sẽ thuộc tài sản Nhà nước. Phân biệt rõ giữa dự án khu số 6, 7 thuộc Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang (dự án đối ứng để làm cơ sở thanh toán dự án BT) khác với dự án khu đô thị sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước; Quyết định giao đất cho nhà đầu tư (đợt 4) không phải là quyết định thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án khu số 6, 7 thuộc Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang (đợt 4). 

Để khắc phục tồn tại trong quá trình thực hiện thanh toán (đợt 4) cho Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh để thực hiện dự án khu số 6, 7 thuộc Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường dừng ngay việc xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng đối với các lô đất đã giao tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh (đợt 4); chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng, Cục Thuế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh và UBND thành phố Bắc Giang, xem xét lại toàn bộ quá trình giao đất (đợt 4) cho nhà đầu tư và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các nội dung liên quan đến việc phải điều chỉnh giao đất và thanh toán dự án cho nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định, đúng nguyên tắc thanh toán dự án BT bằng quỹ đất. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích trực tiếp chỉ đạo nội dung này. Báo cáo kết quả, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan dự họp, theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình khẩn trương tự đánh giá lại những nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại các đợt thanh toán dự án BT trước đây. Nêu rõ lý do, trách nhiệm và biện pháp khắc phục mà các ngành chưa thực hiện.

Trước đó, ngày 6/6/2021, tỉnh Bắc Giang ban hành Văn bản số 215/TB-UBND, tại mục 4 của văn bản này có nêu, về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án khu số 6, 7 thuộc Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang, cơ bản nhất trí phương án 2 theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 123/BC-TNMT ngày 4/6/2021.

Ngày 15/7/2020, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra dự án cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu theo hình thức hợp đồng BT, dự án sân tập golf và việc thực hiện đầu tư công viên Hoàng Hoa Thám của UBND tỉnh Bắc Giang, trong đó chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu do Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh làm nhà đầu tư.

Đơn cử như, tại dự án xây dựng cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu, một số hạng mục còn thực hiện không đúng hồ sơ yêu cầu kỹ thuật của dự án, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo chất lượng khai thác sau này.

Tại dự án khu số 6, 7 thuộc Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang, việc giao cho Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh làm nhà đầu tư không qua đấu thầu là vi phạm Luật Đấu thầu 2013. Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang.

Trong khi đó, chỉ tính riêng trong quý I/2021, Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh cũng đã trúng 6 gói thầu trên địa bàn Bắc Giang với tổng giá trị xấp xỉ 326 tỉ đồng.  

Hoàng Long