Báo Thanh tra đã phản ánh về việc hàng chục hộ dân tại thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa bất bình về dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất ở khu Đồng Dộc Đình, thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt trong việc xác định nguồn gốc đất để đền bù, hỗ trợ thực hiện giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân đã có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhưng gần 2 năm qua vẫn chưa nhận được quyết định giải quyết.

Mới đây, Báo Thanh tra tiếp tục nhận được phản ánh của ông Nguyễn Bá Tranh có đất bị thu hồi tại dự án kể trên, cho biết: "3 gia đình chúng tôi là 3 anh em ruột cùng sống trên một thửa đất của ông cha nhiều đời để lại, được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1992, trong đó có 4 thửa đất nhỏ nằm liền kề với nhà ở, được ghi rõ trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mục đích sử dụng là đất ở và đất vườn, thời hạn sử dụng lâu dài.

Tuy vậy, ngày 9/2/2021, UBND huyện Ứng Hòa lại thông báo thu hồi 4 thửa đất của 3 gia đình chúng tôi để làm dự án đấu giá nhà ở Đồng Dộc Đình. Trước tình hình đó, 3 gia đình chúng tôi làm đơn khiếu nại đối với thông báo thu hồi đất, nên ngày 25/3, tổ xác minh UBND huyện đã có buổi làm việc với 3 gia đình chúng tôi để xác minh nguồn gốc đất, chúng tôi đã xuất trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình bày rõ ràng nguồn gốc đất là do ông cha nhiều đời để lại, đời cha ông chúng tôi đã đào hầm bí mật nuôi dưỡng nhiều cán bộ hoạt động cách mạng tại thửa đất đó".

Ông Tranh cho biết thêm: Trước khi ban hành thông báo thu hồi đất, UBND huyện Ứng Hòa không tổ chức họp với các hộ dân để thông báo chủ trương và việc thu hồi đất của dự án. Đất của gia đình ông là đất ở do cha ông để lại, năm 1992 đã được UBND huyện Ứng Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ghi là đất vườn, thời hạn sử dụng lâu dài. Đây không phải là dự án an ninh quốc phòng, thực chất là dự án để bán đất ở của UBND huyện Ứng Hòa.

Ông Tranh không đồng ý với Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND huyện Ứng Hòa, đối với 2 nội dung: UBND huyện Ứng Hòa giữ nguyên Thông báo số 113/TB-UBND ngày 9/2/2021 và UBND huyện Ứng Hòa xác định 112m2 nguồn gốc đất 5% là không đúng.

Sau đó, ông Tranh đã có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội, để khiếu nại kết quả giải quyết theo Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND huyện Ứng Hòa.

Sau khi tiếp nhận đơn, UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) giải quyết.

Ngày 21/10/2021, Sở TNMT đã có buổi làm việc với 3 gia đình và được cung cấp đầy đủ căn cứ nguồn gốc đất bị thu hồi làm dự án.

“Tính thời gian từ ngày 21/10/2021 đến nay đã gần 2 năm, nhưng UBND TP Hà Nội vẫn chưa kết luận giải quyết đơn khiếu nại của 3 gia đình chúng tôi, rõ ràng là trái với những quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Trong thời gian đó, UBND huyện vẫn tiến hành làm các thủ tục thu hồi đất như kiểm đếm bắt buộc, quyết định thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, tất cả các bước làm đều không có sự đồng ý của 3 gia đình chúng tôi. Việc khiếu nại chưa được giải quyết dứt điểm và đã quá hạn so với quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Việc làm đó của UBND huyện là đúng hay sai? Bao giờ quyền lợi của người dân được đảm bảo?”, ông Tranh bức xúc.  

Nam Dũng