BTV phân công ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy - phụ trách chung toàn Đảng bộ; giới thiệu để bầu chức danh Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Chu Ngọc Anh - ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, được giới thiệu ứng cử để bầu chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thành ủy được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Ông Nguyễn Văn Phong làm Phó Bí thư Thành ủy, phân công phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

BTV cũng phân công ông Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thay ông Nguyễn Văn Phong đã được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với 9 ủy viên còn lại trong BTV Thành ủy Hà Nội được phân công giữ nhiệm vụ như đã đảm nhiệm trước đó. Cụ thể:

Ông Vũ Đức Bảo - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Hoàng Trọng Quyết - Ủy viên BTV Thành ủy - tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Ông Nguyễn Quang Đức - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Bà Nguyễn Lan Hương - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Bà Phùng Thị Hồng Hà - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.

Ông Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.

Ông Nguyễn Trọng Đông - Ủy viên BTV Thành ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP.

Ông Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên BTV Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

BTV Thành ủy Hà Nội giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, triển khai các quy trình, thủ tục để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hải Hà