8 tháng qua, Tổng cục Quản lý đất đai đã hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội; hoàn thành nhiều thông tư quan trọng như Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước...

Đặc biệt, Tổng cục Quản lý đất đai đã kịp thời chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá đất để chấn chỉnh tình trạng sốt ảo gây ảnh hưởng đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội và việc triển khai các dự án đầu tư. Tổ chức thực hiện việc thẩm định và quyết định cấp 44 chứng chỉ định giá đất cho cá nhân đủ điều kiện.

Tổng cục đã chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức làm việc với các địa phương để giải quyết về vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Thẩm tra 1 khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2, nối tỉnh Tiền Giang với tỉnh Bến Tre.

Ngoài ra, Tổng cục đã chủ trì xây dựng để trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết về cơ chế đặc thù thí điểm rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP. Hà Nội.

Tiếp nhận và xử lý 309 thông tin phản ánh qua báo chí, đường dây nóng.

Thái Hải