Trước đó, ngày 14/4/2022, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội khóa VI đã thống nhất chủ trương di chuyển trụ sở và hoạt động điều hành của Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội tới Hòa Lạc từ ngày 19/5/2022.

Cùng với đó, để bảo đảm tiến độ đưa 6.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tới học tập tại Hòa Lạc, các đơn vị liên quan đã tích cực phối hợp, đẩy nhanh tốc độ triển khai xây dựng dự án.

Đến nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thiện cơ bản cơ sở vật chất như giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện và khu vực điều hành.

Cùng ngày, tại Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ trao Học bổng ươm tạo tài năng trẻ dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sỹ có năng lực nghiên cứu xuất sắc.

Học bổng được cấp xét hàng năm tối đa 100 triệu đồng/người/năm với nghiên cứu sinh và 120 triệu đồng/người/năm với thực tập sinh căn cứ vào kết quả học tập, nghiên cứu, công bố và các thành tích khác.

Hải Phong