Theo ghi nhận vào buổi sáng và chiều trong ngày đầu tiên các trường học trên địa bàn TP Vinh bắt đầu tuyển sinh đầu cấp với cả ba bậc học là mầm non, tiểu học và THCS. Đối tượng tuyển sinh là con em đóng trên địa bàn các phường, xã theo danh sách phổ cập đã được công bố (số liệu điều tra đến tháng 9/2021).

Để thuận lợi cho phụ huynh, học sinh trong quá trình tuyển sinh, năm nay thành phố chỉ đạo các nhà trường thực hiện theo 2 hình thức, gồm tuyển sinh online và tuyển sinh trực tiếp tại nhà trường.

Nhìn chung, tại các trường được thực hiện đồng thời 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp nhưng số phụ huynh đến trường làm trực tiếp khá đông. Với hình thức nhập học trực tuyến, phụ huynh không cần phải mang theo hồ sơ vì tất cả dữ liệu đã có trên danh sách phổ cập. Để thuận lợi cho phụ huynh, nhà trường đã phân công giáo viên làm công tác tuyển sinh hướng dẫn trực tiếp cho phụ huynh và hỗ trợ đăng nhập trực tuyến cho phụ huynh ngay tại trường.

Ngoài phổ cập cho học sinh trên địa bàn phường, xã, năm nay TP Vinh cũng tạo điều kiện cho một số đơn vị đặc thù.

Tại phường Hưng Phúc, do trên địa bàn không có trường mầm non nên đối với trẻ 5 tuổi, phường sẽ tổ chức phân chia theo khối, thông báo cho phụ huynh liên hệ với trường mầm non công lập Hưng Bình, Hưng Dũng 2 và các trường mầm non công lập của các địa bàn lân cận để làm thủ tục nhập học (nếu có nhu cầu).

Trong quá trình tuyển sinh, các trường ưu tiên đối tượng con của gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, con của gia đình chính sách, con của gia đình công nhân làm việc ở các nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, không ổn định (với bậc mầm non). Với các bậc học còn lại, trường hợp học sinh theo cha mẹ từ địa phương khác đến cư trú trên địa bàn, học sinh chuyển từ các tỉnh về (con công nhân, gia đình khó khăn) mà không thuộc đối tượng phổ cập, nhà trường cần xem xét, tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo quyền được học tập của học sinh.

Theo kế hoạch đến 10/8, các trường trên địa bàn sẽ thông báo kết quả tuyển sinh đến phụ huynh.

Để đảm bảo công bằng, việc bố trí lớp được TP Vinh tiếp tục phương án như 3 năm nay. Đó là, sau khi có kết quả duyệt tuyển sinh, các trường sử dụng chức năng "phân lớp" đối với lớp 1 và lớp 6; đồng thời đối với giáo viên chủ nhiệm, sau khi có kế hoạch bố trí giáo viên từng khối, nhà trường tổ chức cho giao viên bốc thăm lớp chủ nhiệm (thực hiện ở tất cả các khối lớp đối với tiểu học và khối lớp 6 đối với THCS).

Bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh cho biết: Năm nay, công tác tuyển sinh trên địa bàn có nhiều khó khăn do quy mô học sinh tăng hơn nhiều so với các năm trước. Do đó, năm học 2022- 2023 số lớp học cũng tăng, trong đó bậc THCS tăng đông nhất với 47 lớp (trong đó có 43 lớp công lập và 4 lớp ngoài công lập), bậc tiểu học tăng 10 lớp (trong đó có 3 lớp công lập và 7 lớp ngoài công lập). Đối với bậc mầm non giữ ổn định, không tăng.

"Phương án tuyển sinh và phân công giáo viên chủ nhiệm được đưa vào Kế hoạch tuyển sinh, niêm yết công khai, phổ biến rộng rãi để giáo viên, phụ huynh được rõ", bà Thảo cho biết thêm.

Xuân Thống