Các doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch trên vịnh Hạ Long đăng ký 62 tàu du lịch tham gia.

Các khách sạn tham gia gồm: 1 khách sạn 5 sao (khách sạn FLC); 8 khách sạn 4 sao (Heritager Hạ Long, Saigon Hạ Long, Golden Hạ Long, Mithrin Hạ Long, Grand Hạ Long, Hạ Long DC, Hạ Long Pearl, Biển Bắc Móng Cái) và 8 khách sạn 3 sao (Công Đoàn Bãi Cháy, Công Đoàn Việt Nam, Kenny Hạ Long, Ngọc Lan, Vincent Hạ Long, Bạch Đằng, Blue Sky, Nam Sơn Hạ Long).

Đồng thời, có 2 điểm du lịch, gồm: Công ty Đầu tư phát triển Tùng Lâm (Yên Tử) và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (Công viên Sun Wourld Hạ Long Complex) cũng tham gia chương trình kích cầu du lịch Quảng Ninh 2020.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh cũng hình thành một nhóm các công ty tham gia chương trình kích cầu do Chi nhánh Công ty Vietravel tại Quảng Ninh là đơn vị đầu mối.

Các đơn vị này xây dựng và chào bán 6 chương trình du lịch cơ bản và hơn 20 chương trình chi tiết cho các điểm đến tại Quảng Ninh. Các doanh nghiệp thống nhất mức giảm giá từ 30 - 50% nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ.

 

Trọng Tài