Để tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nội vừa ban hành công văn về kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Sở cũng giao Thanh tra Sở chỉ đạo Đội Thanh tra Giao thông Vận tải các quận, huyện, thị xã và các lực lượng trực thuộc phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát trật tự và chính quyền địa phương chủ động tra cứu dữ liệu danh sách xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi được cấp phù hiệu “xe hợp đồng” do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cung cấp để kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Để thuận lợi cho các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã công bố công khai danh sách xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi đăng ký tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng tại website của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm cơ sở cho các lực lượng chức năng tra cứu, xử lý vi phạm.

Qua công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm; tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm trách nhiệm của các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm hoặc tái vi phạm nhiều lần theo đúng quy định.

Trên thực tế, tình trạng xe "dù" núp bóng xe hợp đồng, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi hoạt động bát nháo chở khách liên tỉnh vẫn là bức xúc trong các doanh nghiệp vận tải và là một trong những nguyên nhân gây nhiễu loạn thị trường vận tải hành khách, gia tăng ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội đã được phản ánh nhiều. Để trị dứt điểm "căn bệnh" loạn "xe hợp đồng", xe mang danh Limousine này lại không dễ vì quy định điều kiện kinh doanh vận tải hiện hành còn nhiều kẽ hở.

 

 

 

Bình An