Ngày 13/11, Thanh tra tỉnh Gia Lai có văn bản chỉ đạo xử lý sau thanh tra tại Trường Cao đẳng Gia Lai từ Kết luận thanh tra số 17/KL-TTr (ngày 16/10/2023).

Theo đó, số tiền 786.424.000 đồng bị Trường Cao đẳng Gia Lai quyết toán năm 2018 sai định mức về đào tạo Trung học nghề theo nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toàn chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020.

Sau khi xem xét số dư dự toán đã đối chiếu với KBNN Gia Lai, Thanh tra tỉnh nhận thấy, số tiền 786.424.000 đồng Trường Cao đẳng Gia Lai quyết toán sai vẫn còn tồn tại số dư tại kho bạc (trường đã làm hồ sơ nhưng chưa kịp rút).

Do đó, Thanh tra tỉnh thống nhất việc giảm trừ quyết toán số tiền 786.424.000 đồng của Trường Cao đẳng Gia Lai tại KBNN Gia Lai.

Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Tài chính khi thực hiện quyết toán năm 2023 của Trường Cao đẳng Gia Lai thì thực hiện giảm trừ quyết toán nguồn kinh phí tự chủ của trường với số tiền 786.424.000 đồng. Lý do là số tiền này vẫn còn nằm ở ngân sách.

Trước đó (ngày 19/10/2023) Báo Thanh tra có bài viết “Gia Lai: Trường Cao đẳng Gia Lai quyết toán sai hơn 800 triệu đồng”.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai qua kết luận, phát hiện Trường Cao đẳng Gia Lai quyết toán kinh phí tự chủ năm 2018 sai định mức quy định tại Nghị quyết số của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai với số tiền hơn 786 triệu đồng.

Cơ quan này lấy nguồn thu để khắc phục vi phạm khối lượng sửa chữa nhà vệ sinh theo kiến nghị Kiểm toán Nhà nước là không đúng quy định với số tiền 9,9 triệu đồng. Trường này quyết toán sai định mức khoan giếng 25m, quyết toán sai diện tích vệ sinh và sơn tường cũ 10,38 m2. Tổng sai phạm trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Trường Cao đẳng Gia Lai là 811 triệu đồng

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thu chi ngân sách.

Vũ Linh - Nam Phong