Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm

Đó là Dự án Trang trại điện mặt trời BMT có công suất 30MWp, được xây dựng tại xã Ea Phê và xã Krông Búk, huyện Krông Pắc, thuộc khu vực hạ lưu Hồ thủy lợi Krông Búk Hạ. Dự án do Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo BMT làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 617 tỷ đồng.

Dự án này được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ Công trình thuỷ lợi Hồ chứa nước Krông Búk Hạ tại Giấy phép số 45 ngày 2/11/2018 với tên hoạt động: Xây dựng công trình Trang trại điện mặt trời BMT; thời hạn của giấy phép 5 năm từ ngày 1/10/2018 đến ngày 30/9/2023. Đến năm 2019, dự án được khánh thành, đưa vào hoạt động.

Tuy nhiên, sau đó, dự án bị Thanh tra Chính phủ kết luận có nhiều vi phạm. Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên vị trí khu đất thực hiện chưa phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Đắk Lắk được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 106 ngày 14/8/2018; vị trí khu đất thuộc đất thủy lợi, không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của huyện Krông Pắc nên không đủ điều kiện cho thuê đất để thực hiện Dự án theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên vi phạm quy định tại điểm c khoản 6 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014; điểm a, điểm b khoản 3 Điều 30 Nghị định số 118/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), ký hợp đồng cho Cty Cổ phần Năng lượng tái tạo BMT thuê 34,8ha đất gắn với kết cấu hạ tầng hồ thủy lợi Krông Búk Hạ để thực hiện dự án không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và mục đích sử dụng đất hồ thủy lợi Krông Búk Hạ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 6, Luật Đất đai 2013.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk nộp ngân sách Nhà nước toàn bộ tiền thu từ việc cho thuê quyền khai thác 34,82ha đất trong phạm vi vùng phụ cận công trình Hồ thủy lợi Krông Búk Hạ không đúng quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì xem xét, xử lý việc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk ký hợp đồng cho Cty Cổ phần Năng lượng tái tạo BMT thuê quyền khai thác 34,82ha đất trong phạm vi vùng phụ cận công trình hồ thủy lợi Krông Búk Hạ không đúng quy định của Luật Thủy lợi, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đất đai năm 2013.

leftcenterrightdel
 Dự án Trang trại điện mặt trời BMT được cho thuê quyền khai thác 34,82 ha đất trong phạm vi vùng phụ cận công trình Hồ thủy lợi Krông Búk Hạ không đúng quy định. Ảnh: Anh Minh

"Loay hoay" tìm cách “gỡ rối”

Sau khi bị Thanh tra Chính phủ “tuýt còi”, UBND tỉnh Đắk Lắk giao các đơn vị liên quan tham mưu hướng xử lý, giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến dự án này. Mới đây, tại cuộc họp ngày 11/3/2024 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, Cty Cổ phần Năng lượng tái tạo BMT. Các cơ quan đơn vị đã thống nhất hoạt động của Dự án Trang trại điện mặt trời BMT trong phạm vi bảo vệ Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Búk Hạ là hoạt động kinh doanh (riêng Sở Tài chính không có ý kiến về nội dung này vì không thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở Tài chính); Đồng thời thống nhất đề nghị UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính hướng dẫn về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với hoạt động kinh doanh trên.

Trên cơ sở của cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh xem xét các nội dung:

Hoạt động của Dự án Trang trại điện mặt trời BMT trong phạm vi bảo vệ Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Búk Hạ là hoạt động kinh doanh. Nếu là hoạt động kinh doanh thì phải cấp phép theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 44 Luật Thủy lợi; hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ.

Hiện nay, nếu cấp phép cho hoạt động của Dự án Trang trại điện mặt trời BMT của Cty Cổ phần Năng lượng tái tạo BMT tại vùng phụ cận Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Búk Hạ là hoạt động kinh doanh thì tổ chức, cá nhân được cấp phép chưa có cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính do hiện nay chưa có giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Thủy lợi, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 73 Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 (có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2024). Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo UBND tỉnh xem xét, xin ý kiến cấp thẩm quyền về nội dung vướng mắc trên.

Liên quan đến thông báo kết luận Thanh tra của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện VII và quy hoạch điện VII điều chỉnh đã chỉ ra hàng loạt vi phạm trong thực hiện quy hoạch điện tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Long An, Bình Thuận, Bình Phước. Trong đó, Thanh tra Chính phủ đã chuyển cơ quan điều tra nhiều vụ việc tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận.

Anh Minh