Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và các cá nhân: Chủ tịch UBND tỉnh, các phó chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh về những thiếu sót, tồn tại, vi phạm có liên quan tới trách nhiệm quản lý, điều hành, chỉ đạo giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức kiểm điểm theo thẩm quyền đối với các cá nhân có liên quan.

Cụ thể, đã kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và 190 cá nhân có liên quan do để xảy ra thiếu sót, vi phạm. Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 16 trường hợp phải xử lý kỷ luật. Trong đó, có 5 trường hợp phải xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, 11 trường hợp thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các sở, ngành, địa phương (3 trường hợp xử lý kỷ luật cảnh cáo, 8 trường hợp xử lý kỷ luật khiển trách), còn lại 174 trường hợp nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Nội vụ đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan báo cáo rà soát, tổ chức lại việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến vi phạm tại Kết luận 929/KL-TTCP. Qua rà soát, sau khi tổng hợp báo cáo của 10 cơ quan, đơn vị, kết quả kiểm tra, tổ chức lại việc kiểm điểm, xử lý thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện đối với 159 trường. Trong đó, buộc thôi việc 1 người, cảnh cáo 9 người, khiển trách 37 người, kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiệm 112 người.

Đối với việc rà soát, tổ chức lại việc kiểm điểm đối với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, chủ tịch, phó chủ tịch UBND các huyện, lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước, trong quá trình kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ, Sở Nội vụ gặp khó khăn, mất nhiều thời gian do liên quan đến nhiều lĩnh vực, nội dung khác nhau của nhiều đơn vị, nhiều cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, một số trường hợp đã chuyển công tác qua các đơn vị khác nhau hoặc nghỉ hưu. Đến thời điểm này, Sở Nội vụ đang tiếp tục rà soát tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định đối với các trường hợp còn lại.

Đối với kiến nghị “chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý số tiền hơn 386 tỷ đồng vi phạm phát hiện qua thanh tra", trong đó, số tiền phải nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ là hơn 24 tỷ đồng, số tiền nộp vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng là hơn 358 tỷ đồng, đến nay, số tiền đã thu hồi nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ hơn 10 tỷ đồng. Số tiền hơn 14 tỷ đồng còn lại phải nộp gồm: Tổng Công ty Xây dựng số 1 chưa thống nhất việc nộp lại số tiền hơn 11 tỷ đồng khi thi công dự án ký túc xá sinh viên, Công ty 319 - Bộ Quốc phòng chưa thống nhất nộp số tiền hơn 1,5 tỷ đồng hạng mục rà phá bom mìn và 3 công ty chưa nộp tiền miễn giảm tiền thuê đất sai quy định hơn 1,3 tỷ đồng.

Số tiền đã thu hồi nộp vào tài khoản Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng là hơn 100 tỷ đồng. Đến nay, số tiền còn phải khắc phục qua thanh tra là hơn 271 tỷ đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay có 36 doanh nghiệp chưa nộp tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng với tổng số tiền hơn 174 tỷ đồng. Trong đó, có 34 doanh nghiệp đã chuyển cho Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý, 2 doanh nghiệp còn lại chưa chấp hành nộp hơn 700 triệu đồng.

Ngày 14/3, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản về việc cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan 2 dự án này gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Liên quan đến các sai phạm về đầu tư, xây dựng các dự án đầu tư tại Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm đã được tổ công tác chỉ đạo xử lý các sai phạm tập trung chỉ đạo, xử lý quyết liệt. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có sai phạm nghiêm túc chấp hành nội dung chỉ đạo, xử lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Toàn bộ các đơn vị sai phạm đã nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và đã xử lý xong các vi phạm của 8/10 doanh nghiệp. Đến nay, vẫn còn 2 doanh nghiệp chưa thực hiện triệt để các tồn tại, sai phạm.

Công ty TNHH Trà Vườn Thương chưa chấp hành nộp phạt số tiền 50 triệu đồng và phần bè nổi diện tích 48m2 chưa tháo dỡ.

Đối với Công ty Cổ phần Thiên Nhân, ngày 5/12/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2402/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng Highland Resort của Công ty Cổ phần Thiên Nhân. Trong đó, yêu cầu công ty này khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, khắc phục triệt để các sai phạm về trật tự xây dựng, tháo dỡ toàn bộ các hạng mục, công trình không đúng quy hoạch và giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền, chỉ được triển khai thi công khi khắc phục triệt để các sai phạm và hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định. Hiện nay, công ty này đang tiếp tục khắc phục các sai phạm về trật tự xây dựng tại dự án theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Vũ Linh