Báo Thanh tra ngày 10/9/2023 có bài “UBND huyện Thạch Hà: Chậm thực hiện kết luận thanh tra”, phản ánh hàng loạt sai phạm trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính - ngân sách và đầu tư xây dựng đã được Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh chỉ ra, nhưng UBND huyện Thạch Hà chậm thực hiện.

Ngày 25/10/2023, UBND huyện Thạch Hà đã có Văn bản số 2548/UBND-TTra về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 18/KL-TGT ngày 15/6/2023 gửi Báo Thanh tra.

Báo cáo cho thấy, ngày 23/8/2023, UBND huyện đã có Báo cáo số 291/BC-UBND về tiến độ thực hiện Kết luận thanh tra số 18/KL-TT ngày 15/6/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh. Tại thời điểm báo cáo còn 2/20 đơn vị chưa thực hiện xong các nội dung kết luận thanh tra (xã Lưu Vĩnh Sơn và Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện, số tiền còn phải thực hiện trên 751,4 triệu đồng, trong đó thu hồi nộp ngân sách trên 255,7 triệu đồng, xử lý kinh tế khác trên 495,6 triệu đồng).

Chủ tịch UBND huyện tiếp tục giao Thanh tra huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện dứt điểm. Đến thời điểm hiện nay, các nội dung kết luận thanh tra cơ bản đã được các địa phương, đơn vị thực hiện.

Về kinh tế đã thực hiện được trên 3,649/3,905 tỷ đồng, trong đó, thu hồi về ngân sách 2,311/2,552 tỷ đồng; giảm giá trị thanh, quyết toán được 887,446/887,446 triệu đồng; xử lý kinh tế khác được 495,645/495,645 triệu đồng.

Xử lý về trách nhiệm, UBND huyện đã chỉ đạo 9 phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, 17 xã, thị trấn và 6 trường học tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra. Chủ tịch UBND huyện chủ trì tổ chức các cuộc làm việc với các phòng chuyên môn, đơn vị và UBND các xã, thị trấn để làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân đối với các tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân liên quan.

Kết quả kiểm điểm, phê bình 18 cán bộ, công chức xã, thị trấn; kiểm điểm rút kinh nghiệm 29 cá nhân.

UBND huyện giao Phòng Nội vụ tham mưu thành lập hội đồng để xem xét trách nhiệm các tập thể, cá nhân đối với các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra tại xã Lưu Vĩnh Sơn, xã Thạch Đài; kiến nghị xem xét trách nhiệm đối với 9 cá nhân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.

Chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm nội bộ đối với xã Nam Điền, các trường: Trung học cơ sở Đồng Tiến, Trung học cơ sở Nguyễn Thiếp, Tiểu học Tân Lâm Hương, Tiểu học 1 Thị trấn Thạch Hà, Mầm non 1 Tân Lâm Hương, Mầm non Thạch Xuân.

leftcenterrightdel
UBND huyện Thạch Hà tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực kết luận thanh tra. Ảnh: TQ 

Đến thời điểm hiện nay số tiền còn phải thực hiện trên 211 triệu đồng (thu hồi nộp ngân sách trên 211 triệu đồng tại Công ty TNHH Đức Quế, đơn vị thi công Công trình Đường giao thông xã Thạch Lưu từ thôn Đông Tiến đi Bắc Sơn). UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Lưu Vĩnh Sơn tổ chức làm việc với Giám đốc Công ty TNHH Đức Quế. Tuy nhiên do doanh nghiệp đang gặp khó khăn nên chưa bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện.

Chủ tịch UBND huyện đã giao Phòng Nội vụ tham mưu thành lập hội đồng để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra đối với xã Lưu Vĩnh Sơn và xã Thạch Đài theo Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 19/8/2020 của Chính phủ.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay chưa thực hiện xong. Nguyên nhân do thời gian qua trên địa bàn huyện triển khai nhiều dự án trọng điểm, khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, chi phối nhiều thời gian của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở như: Dự án đường cao tốc Bắc - Nam, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP), dự án khu du lịch biển Wyndham Costa Hà Tĩnh… Trong đó dự án cao tốc Bắc - Nam ảnh hưởng trực tiếp đến các xã Lưu Vĩnh Sơn và xã Thạch Đài nên thời gian kiểm điểm, cung cấp hồ sơ còn kéo dài, ảnh hưởng đến việc tổ chức họp hội đồng xử lý kỷ luật của huyện.

UBND huyện Thạch Hà sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND xã Lưu Vĩnh Sơn làm việc với Giám đốc Công ty TNHH Đức Quế để xác định rõ trách nhiệm, cam kết thời gian thực hiện dứt điểm nội dung xử lý kinh tế nêu trên, gắn việc thực hiện kết luận thanh tra với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tổ chức họp hội đồng xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với tồn tại, hạn chế liên quan đến các tập thể, cá nhân tại xã Lưu Vĩnh Sơn, xã Thạch Đài.

Trần Quý