Mới đây, phóng viên Báo Thanh tra đã có buổi làm việc với UBND TP Điện Biên Phủ về việc thực hiện một số kiến nghị của Thanh tra tỉnh Điện Biên tại Kết luận số 182/KL-TTr ngày 9/4/2021.

Chưa kiểm điểm trách nhiệm cá nhân các nguyên lãnh đạo UBND TP

Tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ cho biết, TP đã tiến hành họp kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và xem xét trách nhiệm đối với các cá nhân có sai phạm theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh Điện Biên. 

Qua đó, UBND TP đã xác định có 13 cá nhân có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, cụ thể: 3 cá nhân đến mức kỷ luật cảnh cáo, 10 cá nhân đến mức kỷ luật khiển trách. Tuy nhiên, đối chiếu với các quy định tại Điều 1, Điều 2 Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội thì đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật. UBND TP đã yêu cầu các cá nhân nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Có 5 cá nhân có thiếu sót về trình tự, thủ tục trong cấp giấy chứng nhận quyền (GCNQ) SDĐ; UBND TP đã yêu cầu các cá nhân chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ.

UBND TP cũng kiến nghị Thành uỷ Điện Biên Phủ xem xét hình thức kỷ luật Đảng tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm của những cá nhân là đảng viên.

Đối với các cá nhân là lãnh đạo UBND TP qua các thời kỳ nay đã nghỉ hưu (các ông Nguyễn Đức Đuyện, Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Huy Dự - nguyên Chủ tịch UBND TP; ông Nguyễn Xuân Quang - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP) UBND TP đã tổng hợp trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ xem xét, chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật.

Theo thông tin mới nhất chúng tôi tìm hiểu, UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc vụ việc này. 

Ngày 23/11, phóng viên liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên và được cho biết đã có công văn đề nghị UBND TP cung cấp hồ sơ liên quan đến các cá nhân này cũng như kết quả kiểm điểm tại cơ sở. Tuy nhiên đến nay, UBND TP vẫn chưa cung cấp thêm tài liệu nào. 

Truy thu chưa đủ số tiền SDĐ phải nộp theo kiến nghị thanh tra

UBND TP Điện Biên Phủ cho biết, đối với kiến nghị truy thu tiền SDĐ phải nộp trong việc cấp giao đất, cấp GCNQSDĐ chưa xác định nghĩa vụ tài chính với số tiền 1.132 triệu đồng của 13 hộ gia đình.

Hiện đã có 4 hộ đã thực hiện nộp tiền SDĐ với tổng số tiền 386 triệu đồng, trong đó có 2 hộ nộp xong, 2 hộ nộp được 50%. Các hộ còn lại chưa thực hiện với lý do có ý kiến thắc mắc, chưa nhất trí; còn một số hộ đã chuyển nhượng cho người khác hoặc không có mặt trên địa bàn.

Ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ nhấn mạnh, số tiền SDĐ phải nộp của 13 hộ mà Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị thu hồi; trong trường hợp không thể truy thu được, UBND TP sẽ yêu cầu các cá nhân thiếu trách nhiệm dẫn đến sai phạm tự bỏ tiền cá nhân ra khắc phục.

UBND TP cũng cho biết, UBND phường Him Lam đã tiến hành kiểm tra, rà soát các vị trí thửa đất đối với 6 hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện san ủi, cải tạo không có giấy phép, vượt giấy phép tại tổ dân phố 1, kết quả các hộ gia đình đều cam kết sẽ SDĐ đúng mục đích. 

Về xử lý vi phạm hành chính, theo UBND TP, do những vi phạm xảy ra đã lâu, đến nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và khoản 1, Điều 4, Nghị định số 91/2019 NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

Về việc thu hồi điều chỉnh lại mục đích SDĐ đối với GCNQSDĐ số BB 325447 cấp ngày 9/3/2010 cho ông Võ Đình Hùng, tổ dân phố 16, phường Him Lam theo kiến nghị thanh tra. 

Ngày 20/5 2021, Trung tâm Quản lý đất đai TP đã tiến hành làm việc với ông Hùng nhưng ông Hùng chưa đồng ý nộp GCNQSDĐ để thực hiện đính chính theo quy định. Đến ngày 23/5/2021, ông Hùng có đơn đề nghị UBND TP xem xét cho ông được nộp tiền SDĐ đối với diện tích 100m2 đất ở (theo GCNQSDĐ đã cấp) theo giá đất quy định của UBND tỉnh Điện Biên. UBND TP đang xin ý kiến và chờ hướng dẫn của các ngành chức năng đối với trường hợp này.

Trước đó, tại Kết luận số 182/KL-TTr ngày 9/4/2021 về thanh tra công tác quản lý, sử dụng diện tích đất lâm nghiệp UBND tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên) đã giao cho Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp TW - Chi nhánh Điện Biên tại địa bàn TP Điện Biên Phủ; Thanh tra tỉnh Điện Biên đã làm rõ hàng loạt tồn tại, sai phạm của UBND TP Điện Biên Phủ trong việc cấp GCNQSDĐ, giao đất, cấp phép và quản lý việc san ủi của các hộ gia đình, cá nhân… 

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã kiến nghị với UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo UBND TP Điện Biên Phủ kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm. Truy thu tiền SDĐ phải nộp trong việc cấp giao đất, cấp GCNQSDĐ chưa xác định nghĩa vụ tài chính số tiền 1.412.874.000 đồng.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Kiên