Tại Kết luận thanh tra số 2008, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hà Nội thực hiện 19 nội dung, trong đó có 17 nội dung liên quan đến các kiến nghị về xử lý kinh tế, cơ chế, chính sách và 2 nội dung kiến nghị về xử lý trách nhiệm.

Về xử lý kinh tế, cơ chế, chính sách, tại Báo cáo số 375, UBND TP Hà Nội đã báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2008 của TTCP, theo đó đã hoàn thành 11/17 nội dung, 5/17 nội dung còn lại đang được các đơn vị liên quan tích cực triển khai.

Cụ thể, DA đầu tư xây dựng hệ thống cống nối thông hồ Vục, hồ Đầu Băng, hồ Tư  Đình theo hình thức BT.

Tiếp thu những ý kiến của Kiểm toán Nhà nước và Kết luận số 2008 của TTCP, nhà đầu tư đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi DA đầu tư.

Ngày 8/9/2021, Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội có thông báo về chủ trương điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi DA đầu tư, trong đó yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành TP liên quan rà soát, làm rõ một số nội dung làm căn cứ hoàn thiện tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị nhà đầu tư và các sở, ngành TP liên quan phối hợp rà soát để hoàn thiện báo cáo, xin ý kiến Thành ủy Hà Nội về chủ trương điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi DA đầu tư. Dự kiến sẽ phê duyệt điều chỉnh báo cáo vào quý II/2022; ký phụ lục hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung vào quý IV/2022 và hoàn thành DA vào quý IV/2023.

DA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu chức  năng đô thị Tây Nam đường 70, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội - đối ứng DA đầu tư, cải tạo, xây dựng hệ thống cống nối hồ Vục, hồ Đầu Băng và hồ Tư Đình, quận Long Biên: Hoàn thiện thủ tục về đất đai và đầu tư xây dựng đối với 2 con đường có diện tích 0,67ha, kết nối giao thông trong quy hoạch 30,5ha được duyệt theo quy định; yêu cầu nhà đầu tư nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 44,364 tỷ đồng giải phóng mặt bằng chưa tách khỏi DA BT.

Cty CP Thương mại Ngôi nhà mới cam kết thực hiện các tuyến đường bằng nguồn vốn tự nguyện đóng góp, sau khi hoàn thành bàn giao cho UBND TP Hà Nội quản lý, sử dụng vào mục đích công cộng.

Hiện nay, các quy định pháp luật chưa có quy định cụ thể về việc doanh nghiệp tự bỏ kinh phí đầu tư DA hạ tầng đô thị, bàn giao cho Nhà nước quản lý, không bồi hoàn. UBND TP Hà Nội đã xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản hướng dẫn thực hiện. Hiện nay, nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư 2 đoạn tuyến đường nói trên.

Đối với kiến nghị yêu cầu nhà đầu tư nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước khoản tiền 44,364 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng chưa tách khỏi DA BT của TTCP, Sở Tài chính đã có các văn bản hướng dẫn và đôn đốc nhà đầu tư nộp khoản tiền nêu trên.

Về xử lý trách nhiệm, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành nghiêm túc tổ chức tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy đinh pháp luật; rà soát tất cả các DA đầu tư, kịp thời đề xuất xử lý các sai phạm (nếu có), tham mưu cho UBND TP Hà Nội chỉ đạo triển khai hoặc khắc phục thiếu sót, hoàn tất thủ tục đầu tư đối với từng DA, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Đối với DA đầu tư, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản yêu cầu các tập thể, cá nhân tổ chức rà soát các DA đầu tư, xác định trách nhiệm trong kết luận thanh tra của TTCP, thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của từng phòng và cá nhân có liên quan.

Ngày 31/8/2020, Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp nghe các phòng, ban, và các cá nhân có liên quan thực hiện kiểm điểm đối với những sai sót đã được TTCP chỉ ra.

Theo đó, tập thể Phòng Quản lý đầu tư theo hình thức đối tác công tư, cá nhân trưởng phòng và chuyên viên trực tiếp xử lý hồ sơ DA đầu tư, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, nhận kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; quán triệt đến từng cán bộ, công chức trong phòng cùng rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa trong việc tham mưu, xử lý những nhiệm vụ được giao.

Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thống nhất với kết quả kiểm điểm của Phòng Quản lý đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Tập thể Ban Giám đốc Sở cũng đã kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc.

Cũng theo UBND TP Hà Nội, đến nay, 5 nội dung hiện đang tiếp tục xử lý chủ yếu là do vướng mắc về cơ chế đầu tư, quy định pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư liên tục thay đổi, dẫn đến việc phê duyệt điều chỉnh các DA BT phải chờ văn bản hướng dẫn.

Giang Thân