Thanh tra tỉnh Cà Mau đã tiến hành 9 cuộc thanh tra; đã kết thúc và kết luận 7 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi hơn 2,4 tỷ đồng.

Các đoàn thanh tra được tiến hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định; báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra đảm bảo tính chính xác, trung thực, đúng pháp luật; thực hiện đúng quy trình giám sát hoạt động đoàn thanh tra, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm ngay sau khi công bố kết luận qua mỗi cuộc thanh tra. Việc giám sát các cuộc thanh tra và thẩm tra các kết luận thanh tra được thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh còn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra từ các năm trước chuyển sang và tiếp tục thu hồi nộp ngân sách Nhà nước đã được thực hiện quyết liệt. Kết quả, ban hành 36 công văn và 4 giấy mời đôn đốc, nhắc nhở và thu hồi 275 triệu đồng của các kết luận tồn đọng từ các năm trước chuyển sang.

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý trùng lặp, chồng chéo trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra giữa các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau trong tỉnh trên phần mềm quản lý kế hoạch thanh tra. Kết quả, có 31 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là đối tượng thanh tra, kiểm tra bị trùng lặp. 

Trong năm, không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh có giao Thanh tra tỉnh xác minh 1 đơn khiếu nại; xác minh 2 đơn để kiểm tra, làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đã hoàn thành công tác xác minh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 2/2 đơn. UBND tỉnh cũng giao Thanh tra tỉnh rà soát 35 đơn; đã rà soát xong 33 đơn, đang rà soát 2 đơn (còn trong hạn)...

Đối với các vụ việc còn tồn đọng theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, tổng hợp, trên cơ sở đó phối hợp với Thanh tra Chính phủ và bộ, ngành Trung ương để thống nhất quan điểm, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành thông báo chấm dứt xem xét, giải quyết vụ việc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 967/UBND-NC ngày 16/2/2023 và tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2023.

leftcenterrightdel
 Thanh tra tỉnh Cà Mau cùng Khối Thi đua I vận động ủng hộ kinh phí xây dựng cầu ngọn rạch Giồng Ông, ấp 4, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh… Ảnh: Thanh tra tỉnh Cà Mau

Trong công tác thi đua xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, trong năm, lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên giám sát, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của công chức, nhất là hoạt động của các đoàn thanh tra, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng để kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh triển khai hiệu quả. 100% đảng viên, công chức, người lao động học tập, quán triệt nội dung chuyên đề “Văn hóa Hồ Chí Minh về học tập, lao động và làm việc”… Qua học tập, nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng cơ quan thông qua việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; kỷ luật, kỷ cương nề nếp, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên…

Cùng với đó, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Thanh tra tỉnh đã làm tốt công tác vận động công chức, người lao động tham gia đóng góp 100% các quỹ xã hội, từ thiện do các ngành phát động…

Ngoài ra, cùng Khối Thi đua I vận động ủng hộ kinh phí xây dựng cầu ngọn rạch Giồng Ông, ấp 4, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh với giá trị ủng hộ kinh phí xây cầu của khối là 140 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, đặc biệt là tham mưu góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho Thanh tra Chính phủ, tổng số văn bản thực hiện là 317 văn bản. 

Có nhiều giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác, trong đó có 6 giải pháp, sáng kiến cấp cơ sở được công nhận. Tổng Thanh tra Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân và 1 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 cá nhân và 1 tập thể danh hiệu lao động xuất sắc; Công đoàn Viên chức tặng giấy khen cho 1 cá nhân...

Ngày 18/10/2023, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Với kết quả chấm điểm thi đua của từng đơn vị, cụm thi đua thống nhất đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Cờ Thi đua cho tập thể Thanh tra tỉnh Cà Mau…

Chu Tuấn