Đoàn tiến hành thanh tra tại 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, bao gồm: Khách sạn nghỉ dưỡng Anantara Mũi Né; Khách sạn nghỉ dưỡng Centara Mirage Mũi Né; Khách sạn nghỉ dưỡng Seahorse Resort & Spa; Khách sạn nghỉ dưỡng The Cliff Resort & Residences; Khách sạn TTC Premium Phan Thiết; Khách sạn nghỉ dưỡng Làng Tre - Mũi Né; Khách sạn nghỉ dưỡng Radison Resort Phan Thiết; Khách sạn nghỉ dưỡng Villa Del Sol.

Kết luận thanh tra chỉ ra, tại các cơ sở lưu trú như: Khách sạn nghỉ dưỡng The Cliff Resort & Residences, Khách sạn nghỉ dưỡng Anantara Mũi Né, Khách sạn TTC Premium Phan Thiết, Khách sạn nghỉ dưỡng Làng Tre - Mũi Né, Khách sạn nghỉ dưỡng Seahorse Resort & Spa đã thực hiện quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Tại thời điểm thanh tra đã làm thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thể thao. Đến nay đã được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thể thao.

Các cơ sở lưu trú còn lại được Thanh tra Bộ chỉ ra, chưa bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ theo quy định. (Theo báo cáo của các đơn vị, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhân sự có nhiều biến động. Hiện tại các đơn vị đang tiến hành tuyển dụng và tổ chức đào tạo nhân viên để đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định).

Khách sạn nghỉ dưỡng Radison Resort Phan Thiết chưa bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ theo quy định, mới chỉ  có 1 trưởng bộ phận (nhà hàng) và chỉ có 25/45 nhân viên phục vụ có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

Khách sạn nghỉ dưỡng Làng Tre - Mũi Né cũng mới chỉ có 1 trưởng bộ phận (lễ tân) và chỉ có 43/69 nhân viên phục vụ có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

Khách sạn TTC Premium Phan Thiết chưa bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ theo quy định, mới chỉ có 1 trưởng bộ phận (lễ tân), và có 26/53 nhân viên phục vụ có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

Khách sạn nghỉ dưỡng Centara Mirage Mũi Né chỉ có 140/246 nhân viên phục vụ có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

Đoàn thanh tra đã lập biên bản yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh du lịch, khắc phục các tồn tai, thiếu sót.

Đối với Khách sạn nghỉ dưỡng Radison Resort Phan Thiết, Khách sạn nghỉ dưỡng Centara Mirage Mũi Né, Khách sạn TTC Premium Phan Thiết, Khách sạn nghỉ dưỡng Làng Tre - Mũi Né, yêu cầu hoàn thiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ theo quy định trong thời hạn đã cam kết.

Đối với Khách sạn nghỉ dưỡng Villa Del Sol, yêu cầu hoàn thiện lại các dịch vụ theo quy định.

Thanh tra Bộ cũng kiến nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/12/2023.

Đồng thời, yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tăng cường phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch; chỉ đạo Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận và các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị được thanh tra.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tăng cường rà soát về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ của người quản lý, trưởng bộ phận và nhân viên phục vụ của các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định pháp luật.

Bảo Anh