Thanh tra TP Cần Thơ đã ban hành Thông báo kết luận số 1527/TB-TTr ngày 22/9/2022 về thanh tra dự án nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội TP do Sở LĐTB&XH làm chủ đầu tư.

Các nội dung được thanh tra gồm: Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lập, thẩm định, phê duyệt dự án; công tác khảo sát, thiết kế - dự toán; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện các hợp đồng; việc bố trí, sử dụng vốn đầu tư; nghiệm thu, thanh quyết toán của dự án.

Kết quả thanh tra cho thấy, công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác tư vấn khảo sát địa hình có nhiều thiếu sót, sai phạm. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã thanh toán chi phí khảo sát địa hình theo loại địa hình cấp III là không phù hợp với quy định.

Việc thực hiện gói thầu hạng mục 1 (san lấp mặt bằng, cổng hàng rào, nhà bảo vệ, nhà nuôi dưỡng, nhà xưởng dạy nghề), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế (giám sát tác giả) thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến nhà thầu thi công một số hạng mục chưa đảm bảo về mỹ thuật; khối lượng thực hiện không đúng với khối lượng thiết kế được duyệt và khối lượng hợp đồng đã ký.

Đối với gói thầu hạng mục 2 (Trại Bệnh nhân C), quá trình triển khai thực hiện có nhiều tồn tại, hạn chế tại một số gói thầu. Trong đó, gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của đơn vị tư vấn, hồ sơ mời thầu đưa ra một số tiêu chí làm hạn chế khả năng tham gia của nhà thầu, có dấu hiệu vi phạm điều cấm của Luật Đấu thầu; gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành chưa phù hợp với thực tế thi công; gói thầu thi công xây dựng đề nghị thanh toán khối lượng hoàn thành không phù hợp với khối lượng nghiệm thu công việc…

leftcenterrightdel

Thanh tra TP Cần Thơ đề nghị Giám đốc Sở LĐTB&XH kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm. Ảnh: CN 

Qua thanh tra việc thực hiện gói thầu hạng mục 3, đoàn thanh tra xác định chủ đầu tư thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng đối với các đơn vị tham gia thực hiện dự án; ký thanh toán khối lượng giai đoạn 1 cho đơn vị thi công không đúng quy định.

Đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 không tổ chức kiểm tra, đánh giá, xác nhận chất lượng thi công của gói thầu theo nội dung hợp đồng ủy thác đã ký với chủ đầu tư; ký xác nhận khối lượng giai đoạn 1 cho đơn vị thi công không đúng quy định.

Chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu thi công thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng công trình, dẫn đến thi công không đúng hồ sơ thiết kế được duyệt…

Theo Thanh tra TP Cần Thơ, những hạn chế, thiếu sót, sai phạm qua thanh tra chỉ ra có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân chủ quan do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 (đơn vị được ủy thác quản lý dự án) và đơn vị tư vấn giám sát thiếu kiểm tra, giám sát, không tổ chức thực hiện giám sát theo đúng quy định; các nhà thầu thi công thực hiện không đúng hồ sơ thiết kế, thiếu khối lượng...

Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Sở LĐTB&XH lập thủ tục nghiệm thu gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị của dự án; rà soát hồ sơ, thủ tục để thực hiện nghiệm thu toàn bộ công trình của dự án và lập thủ tục thanh quyết toán đúng theo quy định.

Đồng thời, đề nghị Giám đốc Sở LĐTB&XH, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót, sai phạm.

Qua kết quả thanh tra, để khắc phục những thiếu sót, sai phạm, Thanh tra TP Cần Thơ đề nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước các khoản tiền sai phạm của các đơn vị với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng.

Cảnh Nhật