Theo Kết luận thanh tra số 999/KL-TTr, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ khi kiểm tra là 1.950.879.043.630 đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là 10.523.179.697 đồng. Qua thanh tra phát hiện, công ty chưa hạch toán doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế của khối lượng công việc đã nghiệm thu hoàn thành thuộc dự án: Cổng chào phía Đông huyện Thanh Miện; cổng vòm, đài sen ngã ba trung tâm; khung hoa văn trang trí trên các trục đường, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện theo quy định.

Công ty chưa xuất hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu ra cho khối lượng công việc đã nghiệm thu hoàn thành thuộc dự án cổng chào phía Đông huyện Thanh Miện; cổng vòm; cột đèn, đài sen ngã ba trung tâm; khung hoa văn trang trí trên các trục đường, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện là chưa đúng theo quy định, với số tiền 2.779.568.000 đồng. Số thuế GTGT chưa xuất hoá đơn là 277.956.800 đồng. Do đó, đoàn thanh tra và công ty xác định điều chỉnh thuế GTGT với số tiền 277.956.800 đồng theo quy định.

Năm 2019, 2020, công ty kê khai, thực hiện khấu trừ hoá đơn thuế GTGT của hàng hoá mua vào chưa đúng quy định với số tiền là 857.272.728 đồng. Trong đó, năm 2019, công ty kê khai thuế GTGT chưa đúng thuế GTGT của hàng hoá mua vào với số tiền 786.363.637 đồng. Đoàn thanh tra và công ty xác định và yêu cầu điều chỉnh lại số thuế GTGT theo quy định. Năm 2020, công ty kê khai thuế GTGT chưa đúng thuế GTGT của hàng hoá mua vào với số tiền 70.909.091 đồng. Do đó, đoàn thanh tra và công ty xác định và yêu cầu điều chỉnh lại số thuế GTGT theo quy định.

Bên cạnh đó, công ty có nhiều vi phạm trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội. Tổng số lao động làm việc tại công ty tính đến 31/12/2020 là 452 người. Qua kiểm tra cho thấy, 61 hợp đồng lao động không ghi số hợp đồng và ngày tháng, ký hợp đồng 25 hợp đồng lao động ghi thiếu nhiều thông tin, 43 hợp đồng lao động có thời hạn nhưng không ghi đầy đủ theo quy định.

Công ty chưa đăng ký đầy đủ số lao động đã ký hợp đồng lao động để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội là không đúng quy định. Số lao động chưa tham gia bảo hiểm là 223 trường hợp vào năm 2018, 360 trường hợp vào năm 2019; 421 trường hợp vào năm 2020.

Trong 3 năm, công ty đăng ký và đóng bảo hiểm xã hội không đủ theo mức lương thực hưởng ghi trong hợp đồng lao động, cụ thể 2018 là 41 trường hợp, 2019 là 88 trường hợp, năm 2020 là 95 trường hợp.

Trên cơ sở các vi phạm bị phát hiện, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 936/QĐ-TTr ngày 18/10/2021 về việc thu hồi 583.322.000 đồng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phượng Hoàng, địa chỉ số 26 phố Mạc Đĩnh Chi, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương do kê khai, tính thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 3 năm. Sau đó, công ty đã nộp đủ tiền theo quyết định nêu trên.

Thanh tra tỉnh đề nghị Cục Thuế tỉnh thực hiện xử phạt theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm hành chính về thuế của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phượng Hoàng theo phiếu chuyển thông tin của Thanh tra tỉnh.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phượng Hoàng điều chỉnh thuế GTGT trong 3 năm với số tiền 1.135.229.528 đồng theo quy định pháp luật. Công ty chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với người lao động ký hợp đồng và làm việc tại công ty. Giám đốc công ty nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót như kết luận thanh tra chỉ ra.

Hoàng Long