Đối với giao đất không thông qua đấu giá, thị xã Kỳ Anh chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng trước khi thực hiện công tác giao đất; phát sinh quy trình thủ tục cấp GCNQSDĐ, trình tự thủ tục chưa đảm bảo quy định (có 8 hồ sơ); giao đất ở vượt hạn mức đất ở mới; không thực hiện thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa khi thực hiện giao đất ở lấy từ đất trồng lúa nước.

Đối với giao đất thông qua đấu giá, trên địa bàn đã xảy ra tồn tại khi chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; hồ sơ chưa đầy đủ các thành phần; hồ sơ có nội dung chưa đầy đủ, chưa đảm bảo quy định, không có tài liệu xác minh các trường hợp đủ điều kiện tham gia đấu giá; cấp GCNQSDĐ cho các trường hợp trúng đấu giá thực hiện quá thời gian theo quy định; bàn giao đất trên thực địa trước khi cấp GCNQSDĐ; không thực hiện đánh giá lựa chọn nhà thầu.

Đối với việc cho thuê đất thuộc thẩm quyền UBND thị xã, hồ sơ không thể hiện nhu cầu lựa chọn hình thức sử dụng đất của người sử dụng đất trước khi chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính và ký hợp đồng thuê đất, ban hành khi tiến độ thực hiện dự án theo chấp thuận chủ trương đầu tư đã hết; chưa thực hiện việc thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa; chưa thực hiện việc ký quỹ đầu tư.

Trong công tác cấp GCNQSDĐ, UBND thị xã Kỳ Anh đã thiếu kiểm tra, giám sát số lượng hồ sơ chưa được cấp (trước 18/12/1980), tiến độ thực hiện còn chậm theo yêu cầu của UBND tỉnh nhưng chưa có giải pháp tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời.

Ở một số phường xã còn tình trạng không có giấy tiếp nhận, phiếu kiểm soát của tất cả hồ sơ; phiếu kiểm soát lập chưa đầy đủ thông tin; không có sổ theo dõi hồ sơ… Việc tổ chức lấy ý kiến khu dân cư chưa đảm bảo quy trình và đối tượng được lấy ý kiến.

Đối với cấp GCNQSDĐ lần đầu, không lập giấy tiếp nhận; thời gian giải quyết chậm; GCNQSDĐ cấp trước thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất.

Đối với việc công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng trước 18/12/1980 còn nhiều tồn tại, như: Phiếu lấy ý kiến khu dân cư thiếu thành phần; biên bản thẩm định thiếu thành phần; phiếu chuyển thông tin do Phòng TN&MT lập không đúng quy định; hồ sơ còn bất cập thông tin giữa quyết định công nhận và các thành phần khác của hồ sơ về số thửa, tờ bản đồ…

Trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn để tồn tại không đầy đủ các thành phần theo quy định; hồ sơ thiếu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tờ khai lệ phí trước bạ của người sử dụng đất; chưa hoàn thành việc cập nhật, chỉnh lý biến động vào GCNQSDĐ sau khi cho phép chuyển mục đích sử dụng đất…

Trong quản lý quỹ đất công ích, tiến độ phê duyệt quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích còn chậm so với chỉ đạo của UBND tỉnh; hồ sơ đề nghị phê duyệt quỹ đất công ích chưa chưa chặt chẽ…

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát  và xử lý vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng đất còn để xảy ra tồn tại đó là quyết định xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch UBND thị xã chưa xem xét đến việc áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; biên bản vi phạm hành chính không được lập tại nơi xảy ra hành vi vi phạm nhưng không nêu lý do; nhiều quyết định xử phạt chưa thi hành xong.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra việc giao, cho thuê đất trái thẩm quyền chậm tiến độ đến nay chưa có báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra nhưng không có biện pháp chỉ đạo, xử lý.

leftcenterrightdel
 Thanh tra sở kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh chỉ đạo phòng, ngành tập trung khắc phục các tồn tại đã chỉ ra. Ảnh: XT

Những tồn tại trên đã được Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh xác định trách nhiệm trước hết thuộc về UBND thị xã Kỳ Anh, UBND các phường, xã, trực tiếp tham mưu là phòng TN&MT và công chức địa chính cấp xã.

Do đó, thanh tra kiến nghị, đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh phát huy những kết quả đạt được, chỉ đạo Phòng TN&MT, các phòng, ngành liên quan và UBND cấp xã tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, sai sót đã chỉ ra, từ đó tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai; đồng thời đề nghị Sở TN&MT tham mưu chủ tịch UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát đối với công tác này.

Xuân Thống