Tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y, trong thời kỳ thanh tra, chi cục đã thực hiện 6 cuộc kiểm tra đối với 151 đối tượng, ban hành 9 quyết định xử phạt VPHC, tổng số tiền xử phạt là 53.100.000 đồng.

Đoàn thanh tra đã kiểm tra 7 hồ sơ xử phạt VPHC (5 hồ sơ của năm 2020, 2 hồ sơ của năm 2021, năm 2022 không lập hồ sơ xử phạt) và nhận thấy đơn vị đã không theo dõi việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (buộc tiêu huỷ, tái chế thuốc thú y có hàm lượng thuốc ngoài mức giới hạn cho phép) trong quyết định xử phạt VPHC; cho phân tích lại mẫu khi kết quả phân tích mẫu lần đầu không đạt không đúng quy định; có trường hợp xử phạt VPHC áp dụng không đúng hành vi vi phạm.  

Tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đơn vị đã thực hiện 10 cuộc kiểm tra theo kế hoạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đối với 127 đối tượng; 4 cuộc kiểm tra đột xuất đối với 4 tổ chức kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh. Đoàn thanh tra đã kiểm tra 4 hồ sơ xử phạt VPHC (1 hồ sơ của năm 2020, 1 hồ sơ của năm 2021 và 2 hồ sơ của năm 2022).

Kết quả cho thấy, biên bản lấy mẫu không ghi đầy đủ thông tin người lấy mẫu (mã số người lấy mẫu); thông tin về tên, loại phân bón không trùng khớp giữa các thành phần hồ sơ (biên bản lấy mẫu, quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, biên bản VPHC và quyết định xử phạt VPHC, thông báo tiếp nhận hợp quy); hồ sơ xử phạt về vi phạm về nhãn hàng hoá nhưng không lưu nhãn sản phẩm vi phạm; hồ sơ không có quyết định công nhận phân bón được phép lưu hành tại Việt Nam; có hồ sơ lập biên bản VPHC đối với hành vi vi phạm với nhiều đối tượng; lập biên bản VPHC và ban hành quyết định xử phạt VPHC với sản phẩm phân bón nhưng không trùng khớp với biên bản lấy mẫu; 

Tại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, đơn vị này đã thực hiện 13 cuộc kiểm tra theo kế hoạch đối với 211 tổ  chức, cá nhân; phát hiện 44 đối tượng vi phạm và đã ban hành 44 quyết định xử phạt VPHC với tổng số tiền xử phạt là 868.750.000 đồng. Trong đó, chưa thi hành quyết định xử phạt VPHC 80.000.000 đồng.

Qua kiểm tra 4 hồ sơ (2 hồ sơ của năm 2020, 1  hồ sơ của năm 2021, 1 hồ sơ của năm 2022), đoàn thanh tra đã nhận định, đơn vị thực hiện việc tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không đúng quy định; tạm giữ hàng hóa vi phạm không đúng thời gian theo quy định; quyết định xử phạt VPHC không ghi thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, áp dụng tình tiết giảm nhẹ không đúng quy định; cho phân tích lại lần 2 đối với hàng hóa vi phạm chất lượng không đúng quy định; chưa có biện pháp xử lý việc đối tượng vi phạm chưa chấp hành hình thức phạt tiền. 

Tại Chi cục Thủy sản, đơn vị đã thực hiện 3 cuộc kiểm tra theo kế hoạch, tiến hành kiểm tra đối với 100 tổ chức, cá nhân. Qua kiểm tra 6 hồ sơ xử phạt VPHC (2 hồ sơ của năm 2020, 2 hồ sơ của năm 2021 và 2 hồ sơ của năm 2022), đoàn thanh tra kết luận: Có hồ sơ xử phạt VPHC không đúng đối tượng (hành vi buôn bán đối với cơ sở sản xuất trên địa bàn khác); không theo dõi việc tiêu huỷ hàng hoá vi phạm; đồng ý cho doanh nghiệp phân tích lại mẫu thức ăn thủy sản lần 2 không đúng theo quy định. 

Tại Thanh tra Sở, đơn vị này đã thực hiện 15 cuộc kiểm tra theo kế hoạch đối với 139 tổ chức, 1499 cá nhân; phát hiện 247 đối tượng vi phạm và đã ban hành 247 quyết định xử phạt VPHC với tổng số tiền xử phạt là 4.156.298.962 đồng.

Đoàn thanh tra đã kiểm tra 4 hồ sơ xử phạt VPHC (1 hồ sơ của năm 2020, 1 hồ sơ của năm 2021 và 2 hồ sơ của năm 2022), qua đó kết luận: Có một số biên bản VPHC và quyết định xử phạt VPHC lập không kịp thời; không đúng đối tượng, xác định không đúng hành vi vi phạm; quyết định xử phạt VPHC không ghi biện pháp khắc phục hậu quả dẫn đến không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (buộc thu hồi hoặc tái chế hoặc chuyển làm nguyên liệu phân bón); phạt hành vi vi phạm về tem nhãn nhưng không lưu tem nhãn vi phạm trong hồ sơ xử phạt; đồng ý cho thử nghiệm lại mẫu lần 2 không có cơ sở.

Hoàng Nam