Thu hồi tài sản trong án tham nhũng hiệu quả còn thấp

Theo báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật tại Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc, chi cục THADS các huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Tam Dương trong thời gian từ tháng 10/2018 - 2/2022, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh tổng thụ lý 25.109 việc, tương đương số tiền hơn 1.725 tỷ đồng.

Sau rà soát, xác minh, phân loại số việc có điều kiện thi hành là 22.155 việc, hơn 980 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 90% về việc, 66% về tiền). Trong đó, số việc có điều kiện thi hành xong 20.755 việc, hơn 542 tỷ đồng; số việc còn tồn chuyển kỳ sau 3.723 việc với hơn 939 tỷ đồng.

Về thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, các cơ quan THADS đã tổ chức thi hành 16 bản án có hiệu lực pháp luật đối với 30 người phải thi hành án, 40 việc thi hành án với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Cục THADS tỉnh đã tổ chức thi hành xong 30 việc, hơn 13 tỷ đồng.

“Tuy nhiên, việc thi hành án thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế hàng năm còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu giao” - báo cáo nêu. Như năm 2021, tổng số tiền có điều kiện thi hành là hơn 2.870 tỷ đồng, đã thi hành xong 1.282 tỷ, đạt 44,7%, trong khi chỉ tiêu phải đảm bảo tỉ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt trên 60%.

Nhiều chấp hành viên bị xử lý vì để đấu giá vi phạm

Về kết quả xử lý tài sản bán đấu giá thành, tổng số việc các cơ quan THADS trên địa bàn đã bán đấu giá thành 54 việc với số tiền hơn 60 tỷ đồng. Tổ chức giao tài sản cho người trúng đấu giá được 47 việc. Còn 7 việc đã đấu giá thành nhưng chưa bàn giao được tài sản cho người trúng đấu giá, trong đó, Chi cục THADS TP Vĩnh Yên có 3 vụ việc nhiều năm chưa bàn giao tài sản.

Báo cáo giám sát cũng thẳng thắn chỉ ra, trong hoạt động đấu giá tài sản và giao tài sản đấu giá còn nhiều vi phạm, có vụ việc phải hủy kết quả bán đấu giá. Nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, phải xử lý cán bộ và khởi kiện ra tòa để hủy bỏ kết quả đấu giá. Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động mua bán đấu giá tài sản. Thực hiện kết luận thanh tra, Cục THADS tỉnh đã phải xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, chấp hành viên theo quy định.

Qua công tác kiểm tra nghiệp vụ hàng năm của Cục THADS tỉnh, đã phát hiện nhiều vi phạm trong việc tổ chức thi hành án của cán bộ, chấp hành viên, còn tồn tại, hạn chế trong quản lý chỉ đạo điều hành của lãnh đạo chi cục THADS cấp huyện. Tổng số vụ vi phạm đã phát hiện từ năm 2019 đến nay là 1.025 vụ việc, trong đó, nhiều vi phạm phát hiện qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lãnh đạo né tránh việc tiếp công dân

Về nguyên nhân, báo cáo giám sát cũng chỉ ra như lãnh đạo một số chi cục THADS chưa chủ động giải quyết dứt điểm một số vụ việc khó, phức tạp, kéo dài, các vụ thi hành án có giá trị trị lớn. Chưa kịp thời đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo THADS trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS; chưa tích cực làm việc với các cơ quan như: Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân để chủ động tháo gỡ khó khăn…

Cá biệt, một số lãnh đạo chi cục THADS còn né tránh việc tiếp công dân, đối thoại, giải thích, hướng dẫn chưa thật sự đầy đủ, dẫn đến người dân bức xúc. Bên cạnh đó, trình độ, năng lực của một số chấp hành viên, cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Một số chấp hành viên còn thiếu trách nhiệm, chưa thận trọng và chưa thường xuyên soát xét lại thời gian, quy trình thủ tục nên thi hành án còn để xảy ra nhiều sai sót, vi phạm trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác quản lý đối với một số cán bộ, chấp hành viên còn chưa thật sự chặt chẽ, dẫn đến việc kê biên cưỡng chế, bán đấu giá tài sản còn vi phạm, buộc phải xem xét, xử lý trách nhiệm cán bộ.

Qua công tác giám sát, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Cục THADS tỉnh tăng cường tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo THADS tỉnh để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong THADS, nhất là sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là phối hợp trong cưỡng chế thi hành án.

Tập trung giải quyết và chỉ đạo chi cục THADS cấp huyện đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc còn tồn, các vụ liên quan đến án tín dụng, đấu giá thành chưa giao tài sản, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế.

Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý thật nghiêm hơn nữa đối với các hành vi vi phạm của cán bộ, chấp hành viên trong giải quyết các vụ việc THADS. Thực hiện việc chuyển đổi địa bàn giải quyết án của chấp hành viên theo quy định, tránh tình trạng chây ỳ, nhũng nhiễu, hoặc gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân, doanh nghiệp.

Quang Đông