Trong 10 đồ án QHPK, UBND TP Tân An phê duyệt 8 đồ án; UBND huyện Bến Lức và UBND huyện Đức Hòa mỗi đơn vị phê duyệt 1 đồ án.

Kết quả thanh tra cho thấy, ngày 7/11/2014, UBND TP Tân An đã phê duyệt 2 đồ án QHPK đô thị gồm: QHPK phường Lợi Bình Nhơn tại Quyết định số 5706/QĐ-UBND; QHPK phường Bình Tân tại Quyết định số 5707/QĐ-UBND.

Ngày 10/4/2015, UBND TP Tân An ban hành Quyết định số 1232/QĐ-UBND phê duyệt QHPK Khu dân cư thương mại dịch vụ TP Tân An.

Ngày 12/12/2016, UBND TP Tân An ban hành Quyết định số 5743/QĐ-UBND phê duyệt QHPK dọc hai bên tuyến đường vành đai TP Tân An.

Ngày 23/12/2016, UBND TP Tân An ban hành Quyết định số 5984/QĐ-UBND phê duyệt QHPK hai bên sông Bảo Định.

Tiếp đến, ngày 27/5/2019, UBND TP Tân An ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND phê duyệt QHPK hai bên đường vành đai trong TP Tân An.

Ngày 28/5/2019, UBND TP Tân An ban hành Quyết định số 2438/QĐ-UBND phê duyệt QHPK hai bên tuyến đường Hùng Vương và ngày 7/6/2019, UBND TP Tân An ban hành Quyết định số 2017/QĐ-UBND phê duyệt QHPK hai bên sông Vàm Cỏ Tây.

“Theo quyết định phê duyệt đồ án và bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất trong bản vẽ tổng thể mặt bằng sử dụng đất của 8 đồ án QHPK do UBND TP Tân An phê duyệt nêu trên, phần nội dung quy hoạch sử dụng đất không có nội dung xác định diện tích đất dành cho NƠXH” - Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận.

Tương tự, UBND huyện Bến Lức phê duyệt 1 đồ án QHPK đô thị thị trấn Bến Lức tại Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 11/6/2014; UBND huyện Đức Hòa phê duyệt 1 đồ án QHPK thị trấn Hậu Nghĩa tại Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 và phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 2/3/2021, trong phần nội dung quy hoạch sử dụng đất không có nội dung xác định diện tích đất dành cho NƠXH.

“Như vậy, khi lập, thẩm định và phê duyệt đồ án QHPK đô thị, cơ quan lập, thẩm định và UBND TP Tân An, UBND huyện Bến Lức, UBND huyện Đức Hòa không xác định diện tích đất dành cho xây dựng NƠXH, vi phạm quy định tại khoản 6, Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. Trách nhiệm thuộc về UBND TP Tân An, UBND huyện Bến Lức, UBND huyện Đức Hòa và Sở Xây dựng tỉnh Long An” - Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận.

Kết quả thanh tra 18 đồ án QHCT đô thị tỷ lệ 1/500 tại khu vực đô thị loại II và khu vực được quy hoạch đô thị loại III, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện có 11 đồ án không xác định diện tích đất để xây dựng NƠXH.

Trong đó, giai đoạn từ ngày 8/8/2010 đến trước ngày 10/1/2014 có 2 đồ án (QHCT khu dân cư - tái định cư Việt Hóa, phường 6, phê duyệt năm 2012; QHCT khu bến xe - dân cư Kiến Trường, phê duyệt năm 2012) chủ đầu tư lập, trình cơ quan thẩm định và UBND thị xã Kiến Trường phê duyệt QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 nhưng không xác định và bố trí quỹ đất để xây dựng NƠXH.

“Vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 32 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP” - Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận.

leftcenterrightdel
 Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Long An tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Ảnh: QT

Giai đoạn từ sau ngày 1/7/2015 có 9 đồ án (QHCT khu dân cư Phúc Long được phê duyệt năm 2019; QHCT khu dân cư Thanh Tiến, phê duyệt năm 2019; QHCT khu dân cư thương mại dịch vụ Trần Anh Riverside, phê duyệt năm 2017, phê duyệt điều chỉnh năm 2022; QHCT khu dân cư thương mại dịch vụ Trần Anh Riverside 2, phê duyệt năm 2017, phê duyệt điều chỉnh năm 2021; QHCT khu dân cư Long Phú, phê duyệt năm 2018; QHCT khu dân cư Thương mại Chợ Mới Bến Lức, phê duyệt năm 2018; QHCT khu dân cư Hòn Ngọc Bên Sông, phê duyệt năm 2019; QHCT tuyến phố thương mại cặp đường 3/2 nối dài, phê duyệt năm 2019, phê duyệt điều chỉnh năm 2020; QHCT khu đô thị tại thị trấn Hậu Nghĩa, phê duyệt năm 2021) chủ đầu tư lập, trình thẩm định và UBND TP Tân An, UBND thị xã Kiến Trường, UBND các huyện Bến Lức, Đức Hòa phê duyệt QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 nhưng không xác định diện tích đất để xây dựng NƠXH.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Long An tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc diện quản lý của UBND tỉnh để xảy ra các tồn tại, vi phạm theo nội dung kết luận thanh tra.

Chỉ đạo Sở Xây dựng Long An, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan, trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển các khu công nghiệp phải căn cứ vào nhu cầu NƠXH trên địa bàn để bố trí đủ quỹ đất dành cho phát triển NƠXH; xác định cụ thể vị trí, địa điểm, quy mô diện tích đất của từng dự án xây dựng NƠXH đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để phát triển NƠXH theo quy định.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dành để phát triển NƠXH trong QHPK, QHCT đô thị, quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Trần Quý