Đó là một trong những kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu trong Kết luận thanh tra số 60/KL-TT ngày 25/10/2023 về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 đối với UBND huyện Vĩnh Lợi.

Trong kỳ thanh tra, kinh phí cấp bổ sung cho các phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện và cấp xã là hơn 71,55 tỷ đồng. Qua kiểm tra hồ sơ, chứng từ cho thấy, Văn phòng HĐND-UBND huyện được cấp kinh phí bổ sung với 17 nội dung phát sinh ngoài dự toán đầu năm, với số tiền hơn 840 triệu đồng.

Qua kiểm tra, việc trình bổ sung kinh phí 2 lần đối với nội dung sửa chữa xe ô tô biển kiểm soát 94B-1132 với số tiền gần 105 triệu đồng… Tờ trình của Văn phòng được xác nhận trực tiếp của lãnh đạo UBND huyện và thống nhất chấp thuận, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện không có văn bản thẩm định dự toán để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Năm 2022, Văn phòng Huyện uỷ trình xin và được cấp bổ sung kinh phí 14 nội dung phát sinh ngoài dự toán đầu năm để thực hiện nhiệm vụ, với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Khi trình bổ sung kinh phí theo nhiệm vụ phát sinh không thực hiện dự toán, thuyết minh chi tiết, chỉ nêu tổng số tiền cần bổ sung, là không đảm bảo cơ sở để thẩm định xác định đúng tiêu chuẩn, định mức. Không có ý kiến thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện khi trình đề xuất cấp bổ sung kinh phí, chưa đảm bảo đầy đủ về trình tự, thủ tục theo quy định.

Trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách bổ sung, Văn phòng Huyện ủy còn tồn tại hạn chế, sai phạm như khoản kinh phí biên tập đặc san Xuân Nhâm Dần năm 2022, số tiền 120 triệu đồng. Các khoản chi đã thực hiện trong tháng 1/2022, nhưng đến hết năm 2022 còn nhiều cá nhân chưa ký vào danh sách nhận tiền để thực hiện quyết toán là chưa đúng quy trình, thủ tục, thành phần hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định khi quyết toán.

Tại khoản kinh phí 150 triệu đồng cấp bổ sung thực hiện cho 4 nhiệm vụ là đoàn kiểm tra giám sát của Huyện uỷ, kinh phí biên soạn văn bản, quán triệt các nghị quyết, kinh phí hội nghị trao huy hiệu Đảng. Qua kiểm tra hồ sơ, Văn phòng Huyện uỷ chỉ thực hiện 2 nhiệm vụ, với tổng kinh phí 158,5 triệu đồng, vượt so với kinh phí được cấp. Đơn vị không chi đúng, đủ 4 nội dung được cấp theo dự toán; không dự toán chi tiết từng khoản chi, không kiểm soát việc thực hiện, sử dụng vượt kinh phí được cấp, là sai quy định.

Tại khoản kinh phí 300 triệu đồng thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, Văn phòng Huyện ủy thực hiện chưa đúng quy định tại Nghị quyết số 01/2021/NQ- HĐND của HĐND tỉnh và Quy định số 456-QĐ/TU, ngày 22/6/2016 của Tỉnh uỷ, chi vượt định mức thăm bệnh số tiền gần 50 triệu đồng…

Năm 2022, Phòng LĐ-TB&XH được cấp bổ sung kinh phí 15 nội dung phát sinh ngoài dự toán đầu năm để thực hiện nhiệm vụ, với tổng số tiền hơn 2,65 tỷ đồng. Qua kiểm tra, kinh phí thăm và tặng quà gia đình chính sách, cán bộ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 số tiền hơn 1,68 tỷ đồng. Đơn vị thực hiện không đúng quy định, danh sách người nhận quà, chứng từ chi lập chưa đúng quy định, không thể hiện đầy đủ nội dung và chữ ký của người nhận, vi phạm nguyên tắc tài chính - kế toán; chi và thanh, quyết toán tặng quà dịp Tết Nguyên đán năm 2022 sai đối tượng.

Đáng chú ý, qua thanh tra còn phát hiện Phòng LĐ-TB&XH đã lập chứng từ thanh toán khống khoản chi quà tặng cho đối tượng chính sách. Nội dung chi này là không đúng quy định, làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cấp ủy Đảng, chính quyền, sai chủ trương và pháp luật…

Thanh tra tỉnh kết luận, trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí trên địa bàn huyện trong năm 2022 còn có hạn chế, vi phạm.

UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện chưa xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Công tác điều hành, bổ sung kinh phí phát sinh cho Văn phòng Huyện uỷ và Phòng LĐ-TB&XH chưa thực hiện đúng quy định, vi phạm nguyên tắc tài chính - kế toán, chưa đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, còn có nội dung sai phạm khi thực hiện.

Một số đơn vị thuộc UBND huyện không ban hành chương trình, kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ về thông tin báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của năm 2022.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện trình xin bổ sung kinh phí chưa đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Văn phòng Huyện ủy chi vượt kinh phí trình bổ sung theo nhiệm vụ, chi vượt mức quy định và thanh toán khống trong sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe cán bộ, chưa chấp hành nghiêm quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phòng LĐ-TB&XH có sai phạm trong sử dụng kinh phí bổ sung thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022…

Chánh Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có hạn chế, thiếu sót, vi phạm chấn chỉnh nhiều nội dung…

Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi thực hiện kiểm điểm xử lý kỷ luật có hình thức đối với Trưởng Phòng LĐ-TB&XH (thời điểm phụ trách) trong việc thanh toán khoản kinh phí thăm và tặng quà dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với số tiền 97,3 triệu đồng; nghiêm túc rút kinh nghiệm nhiều cá nhân liên quan tại thời điểm phụ trách để xảy ra các sai phạm…

Bên cạnh đó, Chánh Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy làm rõ vai trò, trách nhiệm, kiểm điểm rút kinh nghiệm hoặc kiểm điểm có hình thức các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan tùy theo tính chất, mức độ sai phạm trong công tác quản lý tài chính; trong việc lập, ký duyệt các chứng từ thanh toán chi hỗ trợ cán bộ điều trị bệnh không đúng quy định để xảy ra sai phạm như kết luận đã nêu.

Phòng LĐ-TB&XH có trách nhiệm nộp các khoản tiền sai phạm tổng số 97,3 triệu đồng; Ban Tổ chức Huyện ủy có trách nhiệm nộp khoản tiền sai phạm trong thanh toán khống thăm hỏi cán bộ nghỉ hưu và đương chức với số tiền hơn 47 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh…

Chu Tuấn