Theo KLTT, từ năm 2022 đến hết tháng 7/2023, UBND huyện Bù Gia Mập và các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện đã quan tâm, chỉ đạo, phối hợp tốt trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn; ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai liên quan đến công tác trẻ em.

Khi xảy ra vụ việc trẻ em bị xâm hại, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND xã, phường xử lý giải quyết, đồng thời tư vấn, động viên và hỗ trợ cho trẻ em sớm được hòa nhập cộng đồng; điều tra và xử lý nghiêm đối tượng xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật.

Qua thanh tra tại Phòng Nội vụ - LĐTB&XH huyện Bù Gia Mập và 3 đơn vị cấp xã (UBND xã Phước Minh, UBND xã Bù Gia Mập, UBND xã Đức Hạnh) đã triển khai thực hiện cơ bản đầy đủ công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

Tuy nhiên, hệ thống văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện còn chưa đầy đủ. Cụ thể, UBND huyện chưa có văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch 92/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 7/12/2021 của HĐND tỉnh thông qua Đề án Tăng cường công công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 3 xã được thanh tra không xây dựng kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2022…

Có 3 đơn vị cấp xã chưa thực hiện hỗ trợ phụ cấp cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở thôn, ấp, khu phố theo quy định tại khoản 6 Điều 1, Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 7/12/2021 của HĐND tỉnh Bình Phước.

Cơ sở vật chất cho hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt thể thao, huấn luyện các kỹ năng hoạt động lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên còn hạn chế so với nhu cầu thực tế.

leftcenterrightdel

KLTT của Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Phước. Ảnh: Thu Huyền 

Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Phước đề nghị UBND huyện Bù Gia Mập triển khai thực hiện các nội dung theo quy định của Kế hoạch 92/KH-UBND của UBND tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức kiện toàn đội ngũ cộng tác viên cơ sở để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐND; bố trí kinh phí hỗ trợ phụ cấp cho cộng tác viên làm công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em ở thôn, ấp theo quy định tại Khoản 6, Điều 1, Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐND ngày 7/12/2021 của HĐND tỉnh Bình Phước.

Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, các cấp chính quyền trong việc ngăn chặn, phát hiện, tố giác những hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý địa bàn dân cư, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể, UBND các xã trên địa bàn triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em ở địa phương đặc biệt ở các xã có nguy cơ cao về xảy ra bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt thể thao, huấn luyện các kỹ năng hoạt động lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên ở địa phương từ nguồn ngân sách và chủ động triển khai giải pháp thu hút, vận động, kêu gọi từ hoạt động đầu tư xã hội hóa.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em, kịp thời phát hiện và chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, hạn chế của xã, phường để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với cấp xã, Chánh Thanh tra Sở LĐTB&XH đề nghị khẩn trương kiện toàn đội ngũ cộng tác viên công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở thôn, ấp, khu phố trên cơ sở Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐND; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc, nuôi dưỡng nhận biết trẻ bị bạo lực, xâm hại.

Đề nghị Phòng Nội vụ - LĐTB&XH huyện Bù Gia Mập và UBND các xã tổ chức khắc phục những tồn tại, thiếu sót, kết quả báo cáo bằng văn bản kèm tài liệu chứng minh kết quả thực hiện gửi về Sở LĐTB&XH để theo dõi giám sát sau thanh tra.

Thu Huyền