Thực hiện Quyết định thanh tra số 1515/QĐ-TTra ngày 14/11/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về in tại Công ty Cổ phần In Hồng Hà, từ ngày 21/11/2022 đến ngày 02/12/2022, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại xưởng in của công ty, địa chỉ: Khu công nghiệp Trại Gà, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; xưởng in chi nhánh, địa chỉ: Lô 17-6 Khu công nghiệp Đại Đồng, phương Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Về ưu điểm, Công ty Cổ phần In Hồng Hà chấp hành nghiêm túc Quyết định thanh tra số 1515/QĐ-TTra ngày 14/11/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; cung cấp nhanh chóng, đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan, tạo điều kiện và phối hợp tốt với đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra.

Công ty cơ bản bảo đảm đầy đủ điều kiện hoạt động in. Xuất bản phẩm, bao bì công ty nhận in có hình thức đẹp, chất lượng tốt góp phần nâng cao văn hóa đọc, phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân đặt in.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tạo ra lợi nhuận đảm bảo đời sống, cơ sở vật chất của người lao động và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Công ty Cổ phần In Hồng Hà hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 0101549149, do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là in.

Sản phẩm in chủ yếu của công ty là bao bì.

Trong thời kỳ thanh tra, công ty đã thực hiện in 160 sản phẩm không phải là xuất bản phẩm và 04 xuất bản phẩm.

Công ty nghiêm túc tiếp thu, kịp thời khắc phục tồn tại đoàn thanh tra đã chỉ ra.

Bên cạnh đó, công ty vẫn còn có một số tồn tại như: Việc cập nhật thông tin trong “Sổ quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in” chưa đầy đủ sản phẩm nhận in, chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP.

Công ty sử dụng phiếu đặt in, một số thông tin chưa đúng mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Công ty Cổ phần In Hồng Hà nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động in; thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động in, và các quy định pháp luật khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Rà soát, chấn chỉnh việc cập nhật thông tin trong “Sổ quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in”, ký hợp đồng in xuất bản và sử dụng phiếu đặt in, đảm bảo cập nhật đầy đủ sản phẩm nhận in vào “Sổ quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in” theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP.

Sử dụng Phiếu đặt in theo đúng mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP.

Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Xuất bản, In và Phát hành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định cơ sở in được lập “Sổ quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in” điện tử và cập nhật thông tin trên Sổ Điện tử, tạo điều kiện cho các cơ sở in thuận tiện trong việc cập nhật, lưu trữ và sử dụng thông tin về hoạt động in.

Huyền Châu