Hàng loạt sai phạm của nguyên hiệu trưởng

Thời gian làm hiệu trưởng, với vai trò là người đứng đầu, ông Vũ Ngọc Thanh (Hiệu trưởng từ tháng 8/2020 trở về trước) đã không thực hiện việc khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường để lập kế hoạch đầu tư, cải tạo và sửa chữa tổng thể (hoặc giai đoạn) mà thực hiện công việc sửa chữa.

Thực hiện việc liên doanh, liên kết với Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông quảng cáo Sài Gòn Phẳng để quản lý, khai thác sân khấu (có hợp đồng giữa hai bên) nhưng chưa được lãnh đạo bộ phê duyệt, vi phạm về quản lý tài chính khi chưa thực hiện việc đối chiếu tiền điện mà Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông quảng cáo Sài Gòn Phẳng phải trả, để làm cơ sở thanh quyết toán tiền điện theo đúng thỏa thuận của hợp đồng năm 2019, 2020.

Liên doanh, liên kết với Công ty Đào tạo thẩm mỹ Terenngoc hợp tác đào tạo, khai thác chuyên ngành tại lầu 4, tòa nhà 10 tầng, nhưng đề án liên doanh, liên kết chưa được lãnh đạo bộ phê duyệt, chưa tuân thủ quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Giao cho Ban Chấp hành Công đoàn tự thực hiện việc quản lý thu, chi trông giữ xe, không đúng với các quy định về quản lý tài chính, kế toán.

Từ năm 2019, trường thực hiện việc đấu thầu bãi trông giữ xe để đảm bảo tính công khai, minh bạch, tăng nguồn thu. Tuy nhiên, việc triển khai khi chưa có đề án quản lý, sử dụng tài sản công vào việc liên doanh, liên kết, cho thuê được bộ duyệt là trái với các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Lựa chọn đơn vị thực hiện thiết kế ý tưởng kiến trúc, phối cảnh 3D cổng trường không đúng theo quy định về đầu tư xây dựng cơ bản, không có căn cứ tính giá trị chi phí thiết kế; đưa giá trị các gói thầu xuống dưới 100 triệu để không phải đấu thầu.

Quy định định mức và đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc tại Quyết định số 164/QĐ/ĐHSKĐA ngày 30/5/2018 chưa đúng theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức...

Tổ chức thực hiện thi công cải tạo, sửa chữa 5 gói thầu khi chưa thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu, chưa có hợp đồng sai quy định tại Điều 138 Luật Xây dựng.

Kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm hàng loạt cán bộ, lãnh đạo

Những sai phạm của ông Vũ Ngọc Thanh, nguyên Hiệu trưởng, đến mức phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, ông Đinh Quang Trung - quyền Hiệu trưởng từ tháng 9/2020 cũng để xảy ra những tồn tại, thiếu sót, vi phạm các quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vi phạm các quy định về tài chính, kế toán, để xảy ra khiếu nại, tố cáo, mất đoàn kết trong đơn vị. Thanh tra Bộ cũng kiến nghị tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của ông Đinh Quang Trung.

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Hiệu trưởng để xảy ra thiếu sót, vi phạm các quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, gây mất đoàn kết cần phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Thanh tra Bộ cho biết, hiện nay, tập thể lãnh đạo trường gồm 2 người là ông Đinh Quang Trung - quyền Hiệu trưởng và ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Hiệu trưởng. Tại kết quả buổi làm việc ngày 17/11/2021 với tập thể Ban Giám hiệu, giữa hai người không có sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể, có biểu hiện bất hợp tác.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Dũng đã thôi học nghiên cứu sinh năm 2018 nhưng không báo cáo Đảng uỷ, Ban Giám hiệu bằng văn bản là có biểu hiện không trung thực; không hoàn thiện nhiệm vụ công tác như quy định tại Điều 8, 9 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Ông Dũng thôi học từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa nộp lại số tiền đã nhận hỗ trợ là không thực hiện đúng quy định…

Thanh tra Bộ VHTT&DL đề nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể của lãnh đạo Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, lập hội đồng xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Anh Tuấn - kế toán trưởng vì để xảy ra những tồn tại, thiếu sót, vi phạm các quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, về tài chính, kế toán, về quản lý và sử dụng tài sản công. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với ông Trần Mậu Hùng (phụ trách bảo hiểm y tế), bà Nguyễn Ái Linh - Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp, bà Nguyễn Phương Uyên - kế toán viên bộ phận tài vụ; kiểm điểm trách nhiệm bà Trần Thị Lan Hương - quyền Trưởng khoa Sân khấu - vì để xảy ra vi phạm sinh viên tốt nghiệp hệ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT.

Về tài chính, Thanh tra Bộ yêu cầu Hiệu trưởng thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 136,1 triệu đồng; thực hiện việc thu hồi nộp về trường số tiền hơn 7,2 tỷ đồng bao gồm các khoản tạm ứng cá nhân là trên 3,7 tỷ đồng; các khoản tạm ứng chưa đủ căn cứ pháp lý trên 2,4 tỷ đồng; thu hồi các khoản đã thanh toán tạm ứng của ông Nguyễn Xuân Dũng gần 56 triệu đồng; thu hồi công nợ đối tác thuê cơ sở vật chất và nhà đất của trường trên 1,1 tỷ đồng.

Đồng thời, chấn chỉnh công tác quản lý đối với quy chế chi tiêu nội bộ, việc quản lý và sử dụng tài sản công, các hoạt động chi và đối với các công nợ.

Đối với Vụ Tổ chức Cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ VHTT&DL đề nghị vụ này tham mưu cho lãnh đạo bộ sớm có phương án kiện toàn Ban Giám hiệu để ổn định trường. Đồng thời, hướng dẫn trường sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp phòng, khoa và trung tâm của trường.

Bảo Anh