Ngày 5/3, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm ký ban hành thông báo công bố kết luận thanh tra việc giải quyết tố cáo một số nội dung về quản lý tài chính, đầu tư cơ sở vật chất và công tác cán bộ tại Trường ĐHNT.

Theo thông báo, kết quả thanh tra, rà soát việc giải quyết tố cáo cho thấy, giai đoạn 2005-2015, ĐHNT có nhiều vi phạm quy định trong quản lý đào tạo, quản lý mua sắm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, quản lý tài chính và công tác cán bộ.

Đặc biệt, trong thời gian dài các quy định về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng không được thực hiện; công tác đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ vi phạm quy định về quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện sự độc đoán của Hiệu trưởng ĐHNT.

“Những sai phạm trên là nguyên nhân chính gây ra bất bình trong cán bộ, viên chức và mất đoàn kết trong Ban giám hiệu của ĐHNT nhiệm kỳ 2010-2015”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Không hoàn thành nhiệm vụ vẫn được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng

Theo Thanh tra Chính phủ, giai đoạn 2005 – 2013, ĐHNT không có quy định về quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc ĐHNT.

Đến tháng 10/2013, Hiệu trưởng ĐHNT ký quyết định ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc lại vi phạm về độ tuổi, quy trình đã được quy định trong các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

ĐHNT cũng không có quy hoạch đối với chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; không tiến hành quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền của ĐHNT.

Đáng lưy ý, Hiệu trưởng, Đảng ủy ĐHNT đã thực hiện quy trình, đề xuất và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Đào Thị Thu Giang, trong khi bà Giang không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhiệm kỳ 2010- 2015.

Tương tự, bà Lê Thị Thu Thủy không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhiệm kỳ 2010-2015, nhưng Hiệu trưởng, Đảng ủy ĐHNT vẫn thực hiện quy trình, đề xuất và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015-2020.

Vi phạm nghiêm trong quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, giai đoạn từ 2006 - 2015, ĐHNT đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 190 lượt người (153 lượt người bổ nhiệm mới và 37 lượt người được bổ nhiệm lại) đối với chức danh quản lý của trường.

Theo Thanh tra Chính phủ, những sai phạm tại Trường ĐHNT là nguyên nhân chính gây ra bất bình trong cán bộ, viên chức

148/153 cán bộ được bổ nhiệm không có quy hoạch; 90/153 trường hợp không có tờ trình của đơn vị; 67/153 trường hợp không có tờ trình của Phòng Tổ chức Hành chính; 120/153 trường hợp không thông qua Đảng ủy; 116/153 trường hợp không thông qua hội nghị viên chức lấy giới thiệu; 109/153 trường hợp không thông qua hội nghị lấy phiếu tín nhiệm lần 1…

Còn 37 trường hợp bổ nhiệm lại thì đều không tiến hành đánh giá nhận xét cán bộ trước khi bổ nhiệm lại, không có tờ trình đơn vị, không lấy phiếu tín nhiệm, không thông qua Đảng ủy, không họp bàn Ban Giám hiệu trước khi bổ nhiệm.

Theo Thanh tra Chính phủ, ĐHNT đã vi phạm nghiêm trọng về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm.

Chưa kể, việc bổ nhiệm 8 trưởng khoa, trưởng bộ môn không có bằng tiến sĩ - không đủ điều kiện bổ nhiệm theo quy định điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

12 trường hợp có khuyết điểm vẫn được bổ nhiệm

Giai đoạn từ 4/2015 đến tháng 9/2018, ĐHNT ban hành 107 quyết định điều động, bổ nhiệm vị trí mới và 38 quyết định bổ nhiệm lại.

Trong đó, 34 trường hợp bổ nhiệm trước khi có quy hoạch được duyệt; 14 trường hợp không có quy hoạch; 5 trường hợp điều động bổ nhiệm mới không thông qua Hội nghị viên chức lấy phiếu tín nhiệm lần 1; 12 trường hợp đã có khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 được nêu tại Kết luận 109 của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội.

ĐHNT còn tiến hành quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng khoa Tài chính Ngân hàng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Mai Thị Thu Hiền đánh giá hàng năm và toàn nhiệm kỳ thiếu thống nhất làm phát sinh khiếu nại kéo dài 02 năm 3 tháng.

Thanh tra Chính phủ xác định, để xảy ra vi phạm trên, trách nhiệm trực tiếp tiếp là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Hoàng Văn Châu (nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015)…

Vi phạm trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xử lý kỷ luật giai đoạn từ 2015-2017 thuộc trách nhiệm của Hiệu trưởng Bùi Anh Tuấn (nhiệm kỳ 2015-2020) và Trưởng phòng Tổ chức Hành chính giai đoạn từ 2015-2017.

Hương Giang