Kết quả xác minh

Nguồn gốc đất tranh chấp là của ông Nguyễn Văn Nhiêu (ông nội bà Nguyễn Thị Duyên nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn Tạo năm 1952) theo “tờ bán đất” có xác nhận của chính quyền chế độ cũ ngày 10/5/1952.

Ông Nhiêu chết, ông Nguyễn Văn Xua (là con ông Nhiêu và là cha bà Duyên) tiếp tục quản lý sử dụng.

Năm 2004, ông Xua chết. Trong thời gian này, đoàn đo đạc tiến hành đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ dân trên địa bàn phường Mỹ Thới (cấp đại trà) thì bà Nguyễn Thị Duyên đứng ra kê khai xin cấp GCNQSDĐ.

Ông Nguyễn Văn Điệp (anh ruột bà Duyên) không đồng ý, ông cho rằng phần đất này là phần đất ông được thừa hưởng theo di chúc của cha ông để lại.

Ngày 2/12/2004, UBND phường Mỹ Thới tiến hành mời bà Duyên và ông Điệp hoà giải, nhưng kết quả hoà giải không thành.

Tháng 12/2005, ông Nguyễn Trí Hơn (chồng bà Duyên) làm đơn xin rút hồ sơ đại trà ra làm riêng lẻ và được UBND phường Mỹ Thới xác nhận “đương sự có làm đơn xin rút hồ sơ cấp quyền sử dụng đất đại trà kính chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét” không ghi ngày xác nhận.

Bà Duyên đã được cấp GCNQSDĐ số H00028hA, do UBND TP Long Xuyên cấp ngày 12/01/2006 diện tích 418,1m2 (gồm 200m2 đất ở đô thị và 218,1m2 đất trồng cây lâu năm khác).

Ngày 12/1/2006, ông Điệp khởi kiện tại TAND TP Long Xuyên yêu cầu bà Duyên trả lại nhà, đất theo tờ di chúc của ông Xua để lại thì phát hiện bà Duyên đã được cấp GCNQSDĐ.

TAND TP Long Xuyên chuyển đơn khiếu nại về trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ giữa ông Điệp và bà Duyên đến Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên xem xét giải quyết.

Ngày 5/6/2009, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên có Công văn số 122/CV-TNMT gửi UBND TP Long Xuyên cho rằng: Việc cấp GCNQSDĐ cho bà Nguyễn Thị Duyên là trái qui định pháp luật; kiến nghị UBND TP Long Xuyên chuyển hồ sơ cho Thanh tra TP Long Xuyên làm rõ theo qui định pháp luật.

Ngày 29/6/2009, UBND TP Long Xuyên có Công văn số 786/UBND-NC giao Thanh tra TP thành lập đoàn kiểm tra quy trình cấp GCNQSDĐ của hộ bà Nguyễn Thị Duyên.

Ngày 8/3/2011, Thanh tra TP Long Xuyên ban hành Quyết định số 08/QĐ-TTr về thanh tra việc cấp GCN của hộ bà Nguyễn Thị Duyên.

Ngày 7/6/2011, Thanh tra TP Long Xuyên có Kết luận số 08/KL-TTr về việc cấp GCNQSDĐ của hộ bà Nguyễn Thị Duyên là trái qui định pháp luật.

Ngày 11/10/2011, UBND TP Long Xuyên ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND thu hồi và huỷ GCNQSDĐ số H.00028hA, ngày 12/1/2006 của UBND TP Long Xuyên đã cấp cho bà Nguyễn Thị Duyên và ông Nguyễn Trí Hơn.

Ngày 17/10/2011, bà Duyên gửi đơn khiếu nại yêu cầu thu hồi Quyết định số 339/QĐ-UBND, ngày 11/10/2011 của UBND TP Long Xuyên.

Ngày 31/5/2012, Chủ tịch UBND TP Long Xuyên đối thoại với bà Duyên, kết luận: Bác yêu cầu khiếu nại của bà Nguyễn Thị Duyên.

Ngày 14/6/2012, UBND TP Long Xuyên ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại về đất đai của bà Nguyễn Thị Duyên: Giữ nguyên nội dung Quyết định số 339/QĐ-UBND, ngày 11/10/2011 của UBND TP Long Xuyên; bác yêu cầu khiếu nại của bà Duyên.

Ngày 17/7/2012, bà Nguyễn Thị Duyên tiếp tục khiếu nại lên tỉnh.

Ngày 17/4/2013, UBND tỉnh đối thoại với bà Nguyễn Thị Duyên, kết luận: Bác yêu cầu khiếu nại của bà Duyên.

Kết luận

Theo cơ quan chức năng tỉnh An Giang, đất tranh chấp diện tích 418,1m2 gồm đất thổ cư và lâu năm khác do ông Nguyễn Văn Xua và bà Đặng Thị Chuồn sử dụng chưa được cấp GCNQSDĐ.

Năm 2004, ông Xua chết.

Năm 2005, bà Duyên xin cấp GCNQSD phần đất nêu trên, UBND phường Mỹ Thới xác nhận tình trạng SDĐ “hiện nay ổn định không tranh chấp…” trong hồ sơ xin cấp QSDĐ của hộ bà Duyên là chưa đúng với thực tế. Bởi vì, năm 2004 ông Nguyễn Văn Điệp đã có tranh chấp phần diện tích đất này với bà Duyên (theo biên bản hòa giải không thành ngày 2/12/2004 của UBND phường Mỹ Thới).

Căn cứ khoản 1 điều 50 Luật Đất đai năm 2003, việc cấp GCNQSDĐ nêu trên trong thời gian giải quyết tranh chấp chưa dứt điểm là trái với qui định pháp luật. Do vậy, UBND TP Long Xuyên ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND, ngày 11/10/2011 thu hồi và hủy GCNQSDĐ số H.00028hA do UBND TP Long Xuyên cấp cho bà Nguyễn Thị Duyên ngày 12/1/2006 là có cơ sở.

Quyết định số 37/QĐ-UBND, ngày 14/6/2012 của UBND TP Long Xuyên giải quyết bác yêu cầu khiếu nại của bà Duyên là đúng với qui định pháp luật.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 55/TTr-STNMT ngày 2/5/2013, mới đây, tại Văn bản số 20/QĐ-UBND, ngày 17/7/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 37/QĐ-UBND, ngày 14/6/2012 của UBND TP Long Xuyên.

Bác yêu cầu khiếu nại của bà Nguyễn Thị Duyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nêu rõ: Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Nếu không đồng ý với nội dung quyết định này, bà Duyên có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại TAND theo qui định của Luật Tố tụng Hành chính năm 2010.

Quỳnh Vy