Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Nguyễn Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định 1218/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của một số mỏ khoáng sản được cấp phép, các dự án được phép tận thu khoáng sản trên địa bàn huyện.

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Đức Thọ- Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn, bà Trương Thị Thanh Huyền, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) làm Phó trưởng đoàn Thường trực; cùng lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ, viên chức thuộc các phòng TN&MT, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Kinh tế- Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Đội Kiểm tra thuế số 2 thuộc Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Công an huyện, chủ tịch UBND, công chức địa chính và trưởng công an các xã có các điểm mỏ và dự án khai thác tận thu khoáng sản được kiểm tra làm thành viên.

Theo quyết định này, đối tượng kiểm tra là các điểm mỏ đã được cấp phép khai thác khoáng sản, các dự án được UBND tỉnh cho phép khai thác, tận thu khoáng sản trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường, lao động và pháp luật khác có liên quan tại khu vực được phép khoáng sản đã được cấp phép.

Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ kiểm tra thực hiện theo Luật Thanh tra, Luật Khoáng sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan; xây dựng kế hoạch kiểm tra trước khi triển khai thực hiện; thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật; yêu cầu đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản (chủ mỏ) làm việc và cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.

Đồng thời, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất UBND huyện và các cơ quan chức năng có liên quan xử lý các vi phạm của chủ đầu tư và đơn vị được phép khai thác theo quy định pháp luật (nếu có).

Kết thúc kiểm tra, tổ kiểm tra tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý và kiến nghị UBND huyện giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền; báo cáo kết quả kiểm tra và tham mưu UBND huyện kết luận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Niên độ kiểm tra của đoàn từ 1/1/2020 đến thời điểm kiểm tra 19/5/2013.

Xuân Thống