Sở Công thương Lai Châu mới có báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, Sở Công thương đã tổ chức thực hiện 2 cuộc kiểm tra và phối hợp với các sở, ngành thực hiện 2 cuộc kiểm tra. Qua công tác kiểm tra, đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 tổ chức với tổng số tiền xử phạt 170 triệu đồng.

Kiểm tra việc thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ khí hóa lỏng LPG chai của Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu, cho thấy: Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu thực hiện đúng quy định về trình tự thủ tục việc cấp giấy chứng nhận, đảm bảo về thời gian, việc thu phí lệ phí đúng theo quy định.

Kiểm tra đột xuất việc đảm bảo các điều kiện hoạt động điện lực đối với một số doanh nghiệp được cấp phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Lai Châu, phát hiện Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Tân Thành không thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện. Thanh tra Sở đã xử lý vi phạm hành chính với mức phạt 10 triệu đồng.

Thanh tra Sở đã tham mưu lãnh đạo sở trình UBND tỉnh ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính Công ty TNHH Hòa Hiệp để mất vật liệu nổ công nghiệp tại kho phục vụ thi công công trình xây dựng thủy điện Nậm Xí Lùng 2, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè. Tổng số tiền xử phạt 160 triệu đồng, đơn vị đã thực hiện nộp tiền phạt đúng thời gian quy định.

Chánh Thanh tra Sở Công thương Lai Châu Lường Danh Vọng cho biết, 6 tháng đầu năm, các cuộc kiểm tra đã được triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra đã lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực thanh tra, kiểm tra cho các đối tượng được kiểm tra.

Thời gian tới, tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt theo đúng thời gian quy định. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, tham gia các cuộc thanh, kiểm tra liên ngành khi có yêu cầu và thanh, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực quản lý của ngành.

Bùi Bình