Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt đời sống của nhân dân trong tỉnh, song công tác PCTN vẫn được UBND tỉnh và các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên quyết, đạt được những kết quả tích cực.

Người đứng đầu nhiều ngành, địa phương đã thể hiện ngày càng rõ hơn trách nhiệm và quyết tâm chính trị của mình trong công tác PCTN.

Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được triển khai đồng bộ, bài bản, có hiệu quả hơn trước.

Tình hình tiêu cực, tham nhũng trên một số lĩnh vực từng bước được kiềm chế.

Công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tiếp tục được chú trọng thực hiện.

Công tác thanh tra phát hiện vụ việc tham nhũng và công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được tăng cường.

Hiệu quả thu hồi tiền, tài sản trong các vụ việc, vụ án tham nhũng có chuyển biến tích cực.

Về kết quả xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân để xảy ra tham nhũng, qua thanh tra, phát hiện vụ việc tham nhũng tại Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện Tây Sơn, Chủ tịch UBND huyện đã có quyết định điều chuyển công tác khác; đồng thời cấp có thẩm quyền đã quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Giám đốc Ban Quản lý; đang chờ kết quả điều tra, truy tố xét xử vụ việc để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu do để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo quy định của pháp luật.

Trong kỳ, qua giải quyết vụ tố cáo đối với ông Trần Văn Đông, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định có hành vi nhận số tiền 90 triệu đồng của 03 công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an thành phố Quy Nhơn tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua điều tra, Công an thành phố Quy Nhơn đã kết luận chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên chuyển trả hồ sơ đề nghị xem xét, xử lý hành chính. Kết quả Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã xem xét, xử lý kỷ luật ông Trần Văn Đông theo thẩm quyền bằng hình thức khiển trách.

Cơ quan điều tra công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã khởi tố mới, tiến hành điều tra 06 vụ, 10 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng; đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND có thẩm quyền đề nghị truy tố 03 vụ, 04 bị can; đang tiến hành điều tra 03 vụ, 06 bị can.

Viện KSND 02 cấp tỉnh và huyện đã thụ lý 02 vụ, 03 bị can phạm tội tham nhũng; kết quả đã truy tố 01 vụ, 02 bị can; đang thụ lý 01 vụ, 01 bị can.

TAND 02 cấp tỉnh và huyện đã xét xử 03 vụ, 08 bị cáo phạm tội tham nhũng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được thực hiện đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Về kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính, qua thanh tra phát hiện, xử lý vụ việc có hành vi tham nhũng tại Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện, UBND huyện Tây Sơn đã chỉ đạo thu hồi dứt điểm số tiền bị thiệt hại 1.039.892.597 đồng, đạt tỷ lệ 100%.

Qua xử lý kết quả thanh tra quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Tòng và bà Nguyễn Thị Thu Thủy ở thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, UBND huyện Phù Mỹ đã quyết định thu hồi diện tích đất đã cấp sai quy trình thủ tục, vượt diện tích so với thực tế 2.724 m2 đất, đạt tỷ lệ 100%; đồng thời chỉ đạo chuyển hồ sơ sang vụ việc sang cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp, qua điều tra các vụ án tham nhũng trong năm 2021, cơ quan công an các cấp đã xử lý thu hồi 377.8 m2 đất (đạt tỷ lệ 100%) và số tiền 1.075.000.000 đồng trong tổng số tiền bị thiệt hại 1.331.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 80,77%).

Thu Lan