Theo đơn thư tố cáo của công dân: “Trong năm 2013 và năm 2014, Ban Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam chỉ đạo các bộ môn trong học viện (khoảng 40 bộ môn) triển khai thực hiện Xây dựng Đề cương học phần dành cho đào tạo dược sĩ đại học của bộ môn mình, để học viện hoàn thiện hồ sơ xin mở mã ngành đào tạo dược sĩ đại học.

Đến cuối năm 2014, các bộ môn đã hoàn thành công việc xây dựng đề cương học phần, trong đó có Bộ môn Sinh - Lý sinh (nay là Bộ môn Y Vật lý và Bộ môn Sinh học - Di truyền).

Học viện đã lập bảng kê thanh toán tiền xây dựng đề cương học phần dành cho đào tạo dược sĩ đại học. Trong đó, các cán bộ giảng viên Bộ môn Y Vật lý được thanh toán tổng cộng là 15 triệu đồng. Các bộ môn khác, mỗi bộ môn cũng được thanh toán khoảng trên dưới 15 triệu đồng.

Ngày 7/1/2015, ông Phạm Quốc Bình trực tiếp tổ chức phát khoản tiền nêu trên cho các bộ môn.

Ông Phạm Quốc Bình chỉ đạo cho các bộ môn ký nhận số tiền trong bảng kê tài chính của học viện, nhưng chỉ trả cho các bộ môn 20% số tiền trong bảng kê của học viện.

Đơn cử, trong bảng kê, Bộ môn Y Vật lý được học viện thanh toán trong bảng kê tài chính là 15 triệu đồng. Bộ môn đã ký vào cột ký nhận trước khi nhận tiền, với số tiền 15 triệu đồng, nhưng chỉ được nhận 3 triệu đồng.

Đồng thời, bộ môn còn phải ký nhận thêm vào một bảng kê riêng với khoản tiền 3 triệu đồng nói trên (bảng kê này không phải là bảng kê thanh toán tài chính của học viện). Toàn bộ tình tiết sự việc nêu trên tôi đã ghi âm được và tôi cung cấp bản ghi âm cho cơ quan tiến hành tố tụng”.

Theo đơn thư và tài liệu do công dân cung cấp, công dân đã báo cáo sự việc trên đến Đảng uỷ (người nhận đơn là Hà Ngọc), Ban Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam (người nhận được chuyển Giám đốc là Nguyễn Thuỳ Giang). Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, người tố cáo không được xem xét giải quyết, không nhận được văn bản trả lời về nội dung nêu trên.

Để làm rõ nội dung tố cáo dấu hiệu tiêu cực nêu trên, phóng viên Báo Thanh tra đã liên hệ làm việc, chuyển các nội dung tố cáo tới Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Ngày 16/12/2022, ông Đoàn Hữu Xuyến, Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Phó phòng Tổ chức cán bộ và bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế đã có buổi làm việc với phóng viên Báo Thanh tra.

Tại buổi làm việc, đại diện của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cho biết, mới đây, Cơ quan Công an quận Hà Đông đã có buổi làm việc với học viện, đồng thời có văn bản đề nghị cung cấp tài liệu liên quan đến các nội dung tố cáo.

Để làm rõ các nội dung tố cáo của công dân, phóng viên Báo Thanh tra đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu về việc giải quyết đơn thư của công dân được gửi tới học viện, việc hoàn thiện hồ sơ xin mở mã ngành đào tạo dược sĩ đại học, chi trả tiền cho các bộ môn…

Đại diện học viện trao đổi sẽ báo cáo lại lãnh đạo học viện để chuẩn bị, trao đổi lại với phóng viên Báo Thanh tra. Tuy nhiên, đến nay, sau nhiều lần liên hệ, phía Học viện Y Dược học cổ truyền vẫn chưa trao đổi lại, chưa cung cấp tài liệu để làm rõ nội dung tố cáo của bạn đọc.

Liên quan đến nội dung tố cáo dấu hiệu tiêu cực tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam kéo dài nhiều năm qua, thiết nghĩ, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng cần sớm xác minh, làm rõ, trả lời công dân theo quy định.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long