Theo nguồn tin của phóng viên Báo Thanh tra, qua giải quyết đơn thư tố cáo của công dân, cơ quan chức năng đã phát hiện vi phạm trong việc xác nhận không đúng một số đối tượng nhận tiền bồi thường khi thực hiện Dự án Chôn cột điện trên địa bàn xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

Dư luận đặt dấu hỏi, liệu có sự “móc nối” để vụ lợi cá nhân khi thực hiện hành vi vi phạm xác nhận “khống” hết sức trắng trợn dưới đây hay không!?

Cùng 1 vị trí đất, bồi thường 2 lần tiền

Cụ thể, qua xác minh một số trường hợp được nhận bồi thường của dự án cho thấy, đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Hách (vợ là Bùi Thị Hằng, tức Nga): Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng đã xác nhận vị trí trồng cột điện trên diện tích đất được giao theo Nghị định 64/CP của gia đình ông Hách theo đúng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp.

Tuy nhiên, trên thực tế, diện tích đất này đã được đổi cho hộ bà Nguyễn Thị Nguyệt (chồng là ông Nguyễn Văn Dũng) sử dụng và được UBND xã Phù Đổng cho hộ bà Nguyễn Thị Nguyệt thuê thầu theo hợp đồng khoán sản xuất trồng hoa màu từ ngày 10/2/2003 đến ngày 15/2/2004 và Hợp đồng thuê đất số 02/HĐTĐ ngày 1/1/2014, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2018.

Khi thực hiện dự án, Công ty Điện lực Gia Lâm đã phối hợp với UBND xã Phù Đổng, bà Bùi Thị Hằng lập biên bản kiểm đếm hiện trường (bà Hằng ký biên bản) và đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Hách với số tiền là 6.073.520 đồng.

Tuy nhiên, tại danh sách chi trả tiền bồi thường ngày 19/8/2016 thì người ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ là bà Đàm Thị Minh - Phó Trưởng thôn (không có giấy uỷ quyền của ông Hách). Đồng thời, thực tế, ông Hách không sử dụng diện tích đất nông nghiệp được giao tại vị trí trồng cột điện và cũng không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Mặt khác, Công ty Điện lực Gia Lâm lập phương án bồi thường về đất và hoa màu đối với hộ ông Nguyễn Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Nguyệt có nội dung bồi thường diện tích đất chôn cột điện là loại đất được giao theo Nghị định số 64/CP, trong khi bà Nguyệt được UBND xã Phù Đổng cho thuê thầu diện tích này, là sai.  Phương án bồi thường về đất và hoa màu nêu trên có xác nhận của UBND xã Phù Đổng, do ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã ký.

“Công ty Điện lực Gia Lâm đã chi trả cho hộ ông Dũng, bà Nguyệt số tiền bồi thường về hoa màu 1.850.000 đồng trong khi tại phương án thể hiện số tiền bồi thường về hoa màu là 297.500 đồng, là sai.

Số tiền trả lại Công ty Điện lực Gia Lâm (do ông Dũng đại diện) là 2.675.000 đồng, chỉ có giấy viết tay xác nhận của ông Dũng, không có chứng từ nộp trả về công ty.

Khi thực hiện dự án, Công ty Điện lực Gia Lâm đã lập 2 phương án bồi thường về đất (đất giao theo Nghị định 64/CP), hoa màu và chi trả 2 lần tiền cho ông Nguyễn Văn Hách (do bà Đàm Thị Minh, Phó Trưởng thôn ký nhận) và hộ bà Nguyễn Thị Nguyệt tại cùng 1 vị trí đất chôn cột điện, là sai”, cơ quan chức năng kết luận.

Đến ngày 5/2/2021 (căn cứ thời điểm văn bản do cơ quan chức năng ban hành do chưa nhận được phản hồi của Công ty Điện lực Gia Lâm - PV), Công ty Điện lực Gia Lâm chưa thu hồi được số tiền bồi thường, hỗ trợ mà bà Minh ký nhận thay ông Hách.

Không trồng cột điện, vẫn bồi thường!

Đối với ông Nguyễn Hiếu Mạc, theo biên bản hiện trường của tổ công tác giải phóng mặt bằng, phương án bồi thường và danh sách nhận tiền do Công ty Điện lực Gia Lâm lập đều có tên ông Nguyễn Hiếu Mạc có diện tích đất nông nghiệp bị trồng cột điện và được bồi thường về đất và hoa màu.

Tuy nhiên, trên thực tế, diện tích đất mà hộ ông Mạc sử dụng không trồng cột điện nào. Hộ ông Mạc cũng không nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ. Nhưng số tiền bồi thường trên lại do ông Nguyễn Công Minh, là cháu ông Mạc nhận. Ông Minh có xác nhận việc nhận tiền và cam kết trả lại tiền. Việc UBND xã Phù Đổng, cụ thể là ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã, ông Lê Văn Đồng, cán bộ địa chính xác nhận trên diện tích đất của hộ ông Mạc có trồng cột điện là sai.

Đến ngày 5/2/2021 (căn cứ thời điểm văn bản do cơ quan chức năng ban hành do chưa nhận được phản hồi của Công ty Điện lực Gia Lâm - PV), Công ty Điện lực Gia Lâm chưa thu hồi được số tiền ông Nguyễn Công Minh đã nhận thay ông Nguyễn Hiếu Mạc.

Được biết, những sai phạm trong dự án của ngành điện nêu trên đang là nỗi bức xúc của người dân, gây phát sinh đơn thư khiếu kiện tới các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội trong nhiều năm qua.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long