Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trước đó tại Văn bản số 5127/UBND-GT ngày 12/7/2022 về việc chỉ đạo triển khai thực hiện một số giải pháp để khắc phục tình trạng khan hiếm, ổn định thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn. Trong đó, yêu cầu các chủ mỏ khai thác vật liệu xây dựng thông thường phải khai thác, bán khoáng sản theo trữ lượng giấy phép được cấp, tránh tình trạng không khai thác để tạo sự khan hiếm giả nhằm đẩy giá gia tăng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với các sở: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố đề xuất tăng công suất khai thác các mỏ vật liệu xây dựng thông thường (cát, đá, đất san lấp). Tuyệt đối không để khan hiếm vật liệu xây dựng, sớm khắc phục tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng thông thường như hiện nay trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đảm bảo ổn định thị trường và giá cả vật liệu cho các dự án đầu tư công và nhu cầu của người dân, có biện pháp quản lý chặt chẽ trữ lượng khai thác, tránh thất thu ngân sách.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn đảm bảo đúng quy định. Đồng thời xử lý hoặc báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản.

Vũ Linh