Cụ thể, xăng E5RON92, sau điều chỉnh có giá bán không cao hơn 22.671 đồng/lít (giảm 40 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 23.787 đồng/lít (giảm 80 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu điêzen 0.05S có giá bán không cao hơn 24.801 đồng/lít (giảm 182 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa có giá bán không cao hơn 24.640 đồng/lít (giảm 107 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 14.785 đồng/kg (tăng 25 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Liên bộ Công thương - Tài chính cho biết, ở kỳ điều hành này, để hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu, khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường, quyết định thực hiện trích lập Qũy BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 250 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít, dầu điêzen ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít, dầu mazut ở mức 300 đồng/kg; tiếp tục không chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu để giá xăng dầu trong nước có xu hướng biến động phù.

hợp với xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới. Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, giúp hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước…

Lê Phương