I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu: 02 phóng viên

2. Điều kiện, tiêu chuẩn:

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi đến dưới 40 tuổi;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm của phóng viên;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

1. Về chuyên môn, nghiệp vụ:

- Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và kiến thức nghiệp vụ về công tác báo chí, viết tin/bài;

- Có thời gian công tác trên thực tế về công tác phóng viên ít nhất 02 năm; ưu tiên ứng viên là phóng viên đang công tác tại các cơ quan báo chí, là cộng tác viên đã có nhiều bài viết đăng trên Tạp chí in và Tạp chí điện tử Thanh tra;

- Có ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật lao động; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết và cần mẫn;

- Không thuộc các trường hợp không được đăng ký dự tuyển theo quy định của Luật viên chức, không được đăng ký làm phóng viên theo quy định của pháp luật;

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc lĩnh vực báo chí, luật;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp phóng viên; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí.

II. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Ứng viên dự tuyển có trách nhiệm:

Ứng viên dự tuyển có trách nhiệm gửi về Tạp chí Thanh tra:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- 02  phong bì dán tem, có ghi họ tên, địa chỉ của người dự tuyển và 02 ảnh cỡ 4x6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 9 tháng 12 năm 2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Trực tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Trị sự, Tạp chí Thanh tra, 220 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Người nhận: Bà Lê Quỳnh Nga, điện thoại: 0937151189.

3. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/người (Năm trăm ngàn đồng/người).

III.  HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Việc xét tuyển thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển trên cơ sở Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người đăng ký dự tuyển được tham dự Vòng 2.

1.2. Vòng 2

- Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn trực tiếp.

- Nội dung phỏng vấn: Liên quan đến kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp của ứng viên.

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Điểm kết quả phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

2. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

- Thời gian: Dự kiến tháng 12/2023.

- Địa điểm: Tạp chí Thanh tra, 220 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Tạp chí Thanh tra sẽ thông báo đến từng ứng viên đủ điều kiện xét tuyển.

Thông báo này được đăng báo công khai trên báo Tạp chí điện tử Thanh tra, Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ và niêm yết tại trụ sở Tạp chí Thanh tra./.

Để xem toàn văn Thông báo xin vui lòng truy cập website: http://www.thanhtravietnam.vn ./.