UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được văn bản của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây, phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị có liên quan, nghiên cứu đề xuất của Sở Kế hoạch Đầu tư tại văn bản nêu trên, đồng thời căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, đánh giá sự phù hợp của việc đề xuất tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây, phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa tại Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 của UBND tỉnh (nêu rõ căn cứ pháp lý). Theo đó, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 24/10/2022.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND TP Thanh Hóa khẩn trương rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây, phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa khi dự án chưa phù hợp với quy hoạch chung TP Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 16/1/2009; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất ngày 28/10/2022, đồng thời gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa còn giao Sở Xây dựng, UBND TP Thanh Hóa, theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công viên cây xanh Cồn Quán tại Quyết định 3449/QĐ-UBND ngày 2/5/2018; phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 7394/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Đông Ga đường sắt cao tốc Bắc Nam đến giáp phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa tại Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 24/5/2015 không phù hợp với quy hoạch chung TP Thanh Hóa đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 84 ngày 16/1/2009; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 28/10/2022, đồng thời gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp.

Trước đó, ngày 23/2/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã ký Quyết định số 709/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây, phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hoá.

Dự án có diện tích 19,66 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Diện tích đất ở hơn 7,1 ha, trong đó, đất biệt thự 1,2 ha; đất ở liên kề 3,1 ha; đất nhà ở xã hội 2,7 ha. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở khoảng 984 căn (trong đó: 314 căn nhà ở liên kề, 38 căn biệt thự và khoảng 632 căn nhà ở xã hội).

Văn Thanh