Huy động nguồn lực xã hội tham gia

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội đã hoàn thành 25 dự án với khoảng 1,25 triệu m2 sàn. Hiện, TP có 52 dự án triển khai với khoảng 4,14 triệu m2 sàn.

Các dự án được đầu tư với nhiều hình thức đa dạng từ các nguồn lực xã hội. Ngoài ra, TP Hà Nội cũng đang triển khai 5 khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) hiện đại với quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ.

Về định hướng phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, ông Tuấn cho biết, theo quy định của Luật Nhà ở, TP Hà Nội đã ban hành chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm 2021 - 2025 đã được HĐND TP Hà Nội thông qua.

Trên cơ sở đó, TP xác định nhu cầu và tổng nhu cầu sàn nhà ở xã hội đến 2030 trên địa bàn toàn TP khoảng 6,8 triệu m2 sàn nhà ở, tương đương 113.000 căn hộ và vốn xây dựng nhà ở xã hội khoảng 12.500 tỷ đồng. 

Để triển khai có hiệu quả các mục tiêu đề ra trong chiến lược đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn trong giai đoạn tới, TP Hà Nội đặt ra 5 giải pháp cụ thể.

Đầu tiên phải kể đến đó là, TP sẽ đẩy mạnh các khu nhà ở xã hội độc lập, tập trung theo hướng hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật xã hội.

TP cũng sẽ rà soát quy hoạch tại các khu công nghiệp (KCN), khu vực giáp ranh các KCN, rà soát các khu đô thị mới, khu nhà ở chưa dành quỹ đất 20% (với Hà Nội là 25%) để xác định vị trí, quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch phát triển đặt ra.

Cùng với đó, bố trí nguồn tiền các chủ đầu tư nhà ở thương mại đã nộp tương đương giá trị quỹ đất 20%, 25% để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Đặc biệt, TP sẽ kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội - độc lập, nhà ở xã hội cho thuê, nhà ở xã hội phục vụ tái định cư; cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách để thực hiện chuẩn bị đầu tư phục vụ đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện cho vay ưu đãi để hỗ trợ nhà ở xã hội cho các đối tượng theo quy định tại Điều 49, 50 Luật Nhà ở.

TP cũng khuyến khích nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ các thiết chế công đoàn theo quy hoạch phục vụ công nhân và người lao động trong quá trình hình thành các KCN mới.

Đầu tư xây mới 1-2 khu nhà ở xã hội tập trung

Để đáp ứng nhu cầu rất lớn về nhà ở xã hội, UBND TP Hà Nội tập trung chỉ đạo hoàn thành 19 dự án với khoảng 1,2 triệu m2 sàn giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục triển khai 38 dự án còn lại dự kiến hoàn thành giai đoạn sau năm 2025.

Về tổng thể, TP Hà Nội đã triển khai 52 dự án, cộng 5 khu nhà ở xã hội tập trung 57 dự án trên toàn địa bàn.

Hiện, TP có 5 khu nhà ở xã hội tập trung có quy mô đất khoảng 280ha, được bố trí ở khu vực Đông Anh khoảng 84ha, khu vực Thanh Trì, Thường Tín quy mô cũng 4ha và một khu vực huyện Gia Lâm quy mô 55ha và một khu nữa ở Đông Anh với quy mô lớn khoảng gần 100ha.

Dự kiến thời gian tới, sẽ hoàn thành bảo đảm quy mô, công suất khoảng 2,3 triệu m2 sàn tương đương 38.000 căn hộ.

Giai đoạn 2021-2030, Hà Nội chủ trương đầu tư xây dựng 1-2 khu nhà ở xã hội tập trung và chuẩn bị đầu tư đối với các khu còn lại. Trường hợp công tác chuẩn bị đầu tư 3 khu còn lại thuận lợi, hoàn thành sớm, Hà Nội sẽ xem xét điều chỉnh mục tiêu triển khai từ 2 lên 5 khu nhà ở xã hội tập trung.

Để triển khai thực hiện, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo quy hoạch chi tiết 2 khu nhà ở xã hội tập trung đã được phê duyệt theo hướng tập trung tối đa cho phát triển nhà ở xã hội và xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tổ chức triển khai bảo đảm theo đúng quy định.

UBND TP cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, rà soát để đề xuất đầu tư thêm các khu nhà ở xã hội tập trung trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu lớn về nhà ở xã hội của TP.

Đầu tư, phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn, mang tính nhân văn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quá trình thực hiện vẫn còn những vướng mắc về thời gian, thủ tục, nguồn vốn cũng như hoạt động phân phối. Do vậy, các cơ quan chức năng cần sớm giải quyết những vướng mắc này để doanh nghiệp mạnh dạn tham gia.

Hải Hà