Một lãnh đạo Cty cho biết: Quyết định thuê lô đất này lúc đó là một quyết định cân não với ban lãnh đạo Cty. Bởi lẽ, thị trường nói chung thì gặp nhiều thử thách, công ăn việc làm của người lao động không được bảo đảm, đầu vào của ngành khách sạn vô cùng khó khăn. Đặc biệt, lô đất đã được đến 2 “đại gia” là những doanh nghiệp lớn của địa phương trả ra vì không thể cân đối để đầu tư.

Lô đất này được Cty Tư nhân Hà Tĩnh (Cty Hà Tĩnh) trúng đấu giá. Tuy nhiên, sau khi trúng dấu giá, Cty không có tiền để hoàn thành nghĩa vụ tài chính Nhà nước số tiền trên 2,1 tỷ đồng do kinh doanh khó khăn, thua lỗ nên đã trả lại lô đất Khách sạn Ngoại thương cho tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã nhất trí với chủ trương giao Khách sạn Ngoại thương cho Cty Cổ phần (CP) Thiên Ý. Tuy nhiên, muốn tiếp nhận lô đất Khách sạn Ngoại thương thì phải thanh toán tiền cho Cty Hà Tĩnh số tiền trên 2,1 tỷ đồng (là tiền định giá tài sản Cty Hà Tĩnh đã trúng đấu giá mà ko có tiền chi trả).

Tại thời điểm đó, Tổng Cty Khoáng Sản và Thương mại Hà Tĩnh có chỉ đạo cho Cty con của mình là Cty CP Thiên Ý không tiếp nhận lô đất Khách sạn Ngoại thương vì 3 lý do: Số tiền định giá quá cao (trên 2,1 tỷ đồng); tiền thuê đất Nhà nước mỗi năm gần 80 triệu đồng; phải thực hiện dự án đầu tư nhà nghỉ 8 tầng.

Vì thế, Cty CP Thiên Ý làm đơn trả lời rõ với UBND tỉnh là không thực hiện việc khảo sát, thực hiện dự án này.

Trước tình hình đó, Cty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh đã mạnh dạn nộp hồ sơ xin được thuê diện tích đất của Khách sạn Ngoại thương để đầu tư, kinh doanh thương mại, dịch vụ. Hồ sơ xin thuê đất của Cty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình lên UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 3/12/2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 4657/QĐ-UBND về việc cho thuê đất sử dụng vào mục địch đất thương mại, dịch vụ. Theo đó, Cty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh cho thuê lại diện tích 1.809,3m2 đất tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Thời hạn thuê 50 năm. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Cty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và được hưởng các quyền lợi của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, ký hợp đồng thuê đất với Cty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh; chủ trì với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND huyện Cẩm Xuyên, UBND thị trấn Cẩm Xuyên và các cơ quan có liên quan xác định cụ thể mốc giới, bàn giao đất trên thực địa cho Cty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; định kỳ phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc sử dụng đất của Cty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục với Nhà nước, sở, ngành liên quan, Cty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh đã thực hiện đầu tư xây dựng lại Khách sạn Ngoại thương theo đúng tiến độ của giai đoạn 1.

Năm 2018, để phù hợp với xu thế phát triển, Cty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh có công văn gửi UBND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch, giảm chiều cao của khách sạn xuống còn 7 tầng và được UBND tỉnh chấp thuận. Việc xây dựng dự án cải tạo khách sạn đúng bản vẽ thiết kế mà tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh. 

Tuy nhiên do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, 6 tháng qua, Cty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh đang tạm dừng việc đầu tư xây dựng theo giai đoạn 2.

Được biết, Cty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh có 3 lần thay đổi chức danh Giám đốc Cty. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật được tiến hành theo đúng trình tự, quy định của pháp luật và được Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp phép. Hiện, Cty TNHH Thương mại và Tổ chức sự kiện Hà Tĩnh do Giám đốc Nguyễn Quang Nam điều hành.

Lê Hiếu