Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kết luận số 33/KL/UBND ngày 12/3/2021 đối với vi phạm liên quan đến ông Nguyễn Quý Quang, Trưởng ban Kiểm soát HTX Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông.

Theo đó, công dân tố cáo tiếp đối với vi phạm liên quan đến việc ông Nguyễn Quý Quang, Trưởng ban Kiểm soát HTX Hà Trì không được giao ruộng năm 1981, nhưng lại được xét giao 45m2 đất ở là không đúng với quy định.

Theo báo cáo của UBND phường Hà Cầu và xác nhận của 7 xã viên HTX Hà Trì: Thực hiện Chỉ thị 100-CT/TW ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, HTX Hà Trì đã giao khoán đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân là xã viên HTX, kể cả những người trong hộ gia đình đi thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng thuộc diện được giao khoán đất nông nghiệp.

Năm 1981, HTX Hà Trì giao khoán diện tích 2.256m2 đất nông nghiệp cho hộ cụ Nguyễn Thị Ôn (mẹ ông Nguyễn Quý Quang), thời điểm này, ông Quang đi thực hiện nghĩa vụ quân sự nên được giao ruộng cùng mẹ.

Từ tháng 3/1983 đến năm 1991, ông Quang làm công nhân viên Quốc phòng tại X49. Sau đó, ông Quang về nhà cùng gia đình sản xuất nông nghiệp. Năm 1998, cụ Ôn chết, ông Quang đứng tên chủ hộ tiếp tục sản xuất nông nghiệp và thực hiện nghĩa vụ với HTX.

Hồ sơ quản lý đất nông nghiệp lưu trữ tại UBND phường Hà Cầu và HTX Hà Trì, chỉ còn sổ theo dõi nộp sản phẩm từ năm 1997 đến năm 2000, năm 2006, năm 2007 của HTX Hà Trì và bản đồ năm 1998, đứng tên ông Nguyễn Quý Quang và vợ là bà Hoàng Thị Bình sử dụng 2.256m2 đất nông nghiệp.

Năm 2008 và năm 2009, thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn phường Hà Cầu, hộ gia đình ông Quang bị thu hồi toàn bộ diện tích 2.256m2 đất nông nghiệp và đã nhận bồi thường hỗ trợ.

Theo quy định, hộ gia đình ông Quang, bà Bình chỉ được xét giao 40m2 đất ở. Tuy nhiên, UBND phường lại xét duyệt và đề nghị UBND quận Hà Đông ban hành quyết định giao cho ông Nguyễn Quý Quang, bà Hoàng Thị Bình 45m2 đất ở là không thực hiện đúng quy định.

UBND thành phố kết luận, trách nhiệm thuộc UBND phường Hà Cầu, trong đó ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Hà Cầu nhiệm kỳ 2011 - 2016 chịu trách nhiệm chính về các vi phạm nêu trên. Ngoài ra, UBND quận Hà Đông có trách nhiệm tại thời điểm phát sinh các vi phạm nêu trên.

Như vậy, nội dung công dân tố cáo là tố cáo đúng một phần.

Việc Chủ tịch UBND quận Hà Đông ban hành Văn bản số 417/TB -UBND ngày 8/4/2019 giải quyết nội dung tố cáo của công dân, kết luận việc giao 45m2 đất ở cho ông Quang phù hợp với quy định, là chưa chính xác. Theo nội dung đơn của công dân tố cáo Thanh tra quận Hà Đông bao che cho ông Nguyễn Quý Quang, Trưởng ban Kiểm soát HTX Hà Trì không được giao ruộng năm 1981, nhưng lại được xét giao 45m2 đất ở là không đúng với quy định. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND quận Hà Đông ban hành Văn bản số 417/TB-UBND kết luận nội dung tố cáo của công dân chỉ kết luận việc ông Quang không đủ tiêu chuẩn được giao đất ở; không kết luận nội dung công dân tố cáo Thanh tra quận Hà Đông bao che cho ông Quang, Trưởng ban Kiểm soát HTX Hà Trì không được giao ruộng năm 1981, nhưng lại được xét giao 45m2 đất ở như đơn công dân nêu.

UBND thành phố yêu cầu UBND quận Hà Đông tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân trong việc xét giao đất ở cho hộ ông Nguyễn Quý Quang; việc giải quyết tố cáo của công dân; đồng thời, chỉ đạo UBND phường Hà Cầu nhiệm kỳ 2011 - 2016 kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối với tập thể và cá nhân UBND phường Hà Cầu có sai phạm trong việc xét, đề xuất giao đất ở vượt khung chính sách.

UBND quận phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố Hà Nội xin ý kiến thống nhất để giải quyết, xử lý diện tích đất ở 5m2 đã giao vượt khung chính sách cho hộ ông Quang theo quy định, sớm giải quyết dứt điểm, tránh khiếu kiện phức tạp.

Hoàng Long