Ông Lê Văn Ba KN Quyết định số 2301, ngày 20/4/2023 của Chủ tịch UBND TP Móng Cái. Cụ thể, yêu cầu bồi thường đất ở đối với thửa đất số 38, tờ bản đồ GPMB số 05.

Trước đó, ngày 20/4/2023, Chủ tịch UBND TP Móng Cái ban hành Quyết định số 2301, không chấp nhận KN của ông Lê Văn Ba KN Quyết định số 9376 ngày 1/11/2022 của UBND TP Móng Cái về việc phê duyệt phương án bồi thường đối với hộ ông Lê Văn Ba, bà Nguyễn Thị Thanh để thực hiện Dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa.

Không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu của Chủ tịch UBND TP Móng Cái, ông Ba tiếp tục có đơn KN gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đối với thửa đất số 38, tờ bản đồ GPMB số 05 của hộ ông Lê Văn Ba, cho thấy thửa đất có diện tích hiện trạng 4.210,3m2; diện tích thu hồi GPMB 4.210,3m2; là đất khai hoang năm 1988 của gia đình bà Đoàn Thị Quang, chồng là ông Nguyễn Văn Sinh (chết năm 2017) sử dụng để trồng cây lâu năm và ao nuôi trồng thủy sản.

Tháng 12/2003, hộ ông Sinh xây dựng ngôi nhà trên thửa đất và bị xử lý vi phạm hành chính về pháp luật đất đai. Sau khi xây dựng nhà, ông Sinh, bà Quang cho con gái Nguyễn Thị Thanh, con rể Lê Văn Ba.

Năm 2005, UBND xã Hải Hòa (nay là phường Hải Hòa) tiếp tục lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính về pháp luật đất đai đối với hộ ông Nguyễn Văn Sinh. Đồng thời, yêu cầu gia đình khắc phục hậu quả, tự tháo dỡ công trình vi phạm; di dời tài sản và người ra khỏi công trình vi phạm…

Từ khi được cho thửa đất và ngôi nhà năm 2003, hộ ông Lê Văn Ba và bà Nguyễn Thị Thanh để ở, trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản ổn định đến thời điểm thu hồi đất GPMB.

Quá trình xác minh, tiến hành đối chiếu quy hoạch thửa đất số 38, tờ bản đồ GPMB số 05 cũng cho thấy, theo quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) thị xã Móng Cái thời kỳ 2001-2010 và quy hoạch SDĐ TP Móng Cái đến năm 2020, thửa đất của ông Lê Văn Ba định hướng quy hoạch là đất lúa.

Đối chiếu điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ năm 2019 được UBND tỉnh phê duyệt, thửa đất của ông Ba định hướng quy hoạch là đất công viên cây xanh; một phần là đất giao thông; một phần nhỏ là đất ở thuộc Dự án Khu đô thị Bắc đại lộ Hòa Bình kéo dài.

Thực hiện Dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài, UBND TP Móng Cái đã thu hồi đất của hộ ông Lê Văn Ba, bà Nguyễn Thị Thanh đang sử dụng; tổng diện tích thu hồi 5.095,9m2; gồm 4 thửa: Số 38, bản đồ GPMB số 04 với 192,4m2; số 128, bản đồ GPMB số 05 với 600m2; số 129, bản đồ GPMB số 05 với 93,2m2; số 38, bản đồ GPMB số 05 với 4.210,3m2 và ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị hơn 2,93 tỷ đồng.

Từ kết quả xác minh, đối thoại; đối chiếu với quy định của pháp luật, UBND tỉnh Quảng Ninh nhận định và kết luận, ngày 26/5/2010, ông Lê Văn Ba có đơn xin hợp thức hóa đất ở được UBND TP Móng Cái chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu theo quy định; sau đó, ngày 5/7/2012, ông Ba tiếp tục có đơn xin chuyển mục đích SDĐ, được UBND phường Hải Hòa ký xác nhận.

Đối chiếu quy hoạch được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, vị trí thửa đất của ông Lê Văn Ba là đất lúa. Do đó, năm 2010 - 2012, ông Ba xin hợp thức hóa đất ở và chuyển mục đích SDĐ đối với thửa đất trên là không đủ điều kiện theo quy định.

Mặt khác, hộ ông Ba đang SDĐ không có giấy tờ và tự ý chuyển mục đích SDĐ; đã bị lập biên bản vi phạm hành chính và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; thời điểm sử dụng vào mục đích đất ở là năm 2003, hiện nay không phù hợp với quy hoạch SDĐ và thuộc trường hợp quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 22 Nghị định số 43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ…

“Từ các căn cứ trên, việc UBND TP Móng Cái xác định thửa đất số 38, tờ bản đồ GPMB số 05, với diện tích 4.210,3m2 là loại đất trồng cây lâu năm để bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Lê Văn Ba là đúng với nguồn gốc, thời điểm, quá trình SDĐ.

Như vậy, ông Lê Văn Ba yêu cầu bồi thường đất ở đối với thửa đất trên là không có cơ sở xem xét giải quyết” - UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định.

Từ kết quả xác minh trên, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định không chấp nhận KN của ông Lê Văn Ba về nội dung yêu cầu bồi thường đất ở đối với thửa đất số 38, tờ bản đồ GPMB số 05.

Đồng ý với Quyết định giải quyết KN (lần đầu) số 2301 ngày 20/4/2023 của Chủ tịch UBND TP Móng Cái.

“Khi nhận được quyết định này, nếu không đồng ý với việc giải quyết KN, ông Lê Văn Ba có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính” - UBND tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn.

Trọng Tài