Trước đó, công dân tố cáo ông Trương Văn Học, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm sai phạm trong việc ký Văn bản số 3370/UBND-TNMT ngày 18/10/2021 báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường không đúng với hồ sơ di tích đình - chùa Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm. Do đó, ngày 25/11/2021, UBND thành phố có Quyết định số 4944/QĐ-UBND thu hồi quyết định của UBND thành phố đã giao đất cho chùa Vàng sử dụng, cụ thể xác định chùa Vàng được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số CU 341941 với diện tích 2.761,3m2, gồm chùa Vàng với diện tích 1.611,4m2 có cổng đình, ao đình, các công trình phụ trợ khác, tường bao ranh giới và xác định diện tích 1.149,9m2 là sân chơi thể thao có tường bao ranh giới, là không đúng.

Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 1492/QĐ-UBND về việc thụ lý và giao Chánh Thanh tra thành phố xác minh, kết luận nội dung đơn của công dân thôn Vàng 1, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, tố cáo đối với ông Trương Văn Học, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm sai phạm trong việc ký Văn bản số 3370/UBND-TNMT ngày 18/10/2021.

Qua xác minh cho thấy, thửa đất số 96, tờ bản đồ số 03, diện tích 1.149,9m2 (trong tổng số 2.761,3m2) đã cấp cho chùa Vàng có nguồn gốc là đất công do UBND xã Cổ Bi quản lý.

Ngày 14/10/1994, Sở Văn hóa thông tin Hà Nội có biên bản đề nghị xếp hạng di tích đình - chùa thôn Vàng, gồm 2 khu vực: Khu vực I (vành đai đỏ), diện tích là 4.752m2; khu vực II (vành đai xanh - khu vực tiếp giáp trực tiếp với khu di tích), diện tích 1.297m2.

Ngày 16/1/1995, Bộ Văn hóa thông tin có Quyết định số 65QĐ/BT về việc công nhận di tích kiến trúc  nghệ thuật đình - chùa thôn Vàng, xã Cổ Bi.

Tháng 9/2019, trụ trì chùa Vàng có đơn xin giao đất và cấp GCNQSDĐ diện tích 2.761,3m2 cho chùa Vàng.

Ngày 17/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 11866/TTr-STNMT-CCQLĐĐ đề nghị UBND thành phố giao 2.761,3m2 đất (khu 1) tại xã Cổ Bi cho chùa Vàng để sử dụng vào mục đích tôn giáo, trong đó: Diện tích 1.611,4m2 (thuộc một phần thửa đất số 97), là đất thuộc khu vực I (vành đai đỏ); diện tích 1.149,9m2 (thuộc thửa đất số 96), là đất thuộc khu vực II (vành đai xanh) của khu di tích.

Ngày 27/12/2019, UBND thành phố có Quyết định số 7331/QĐ-UBND giao 2.761,3m2 đất cho chùa Vàng để sử dụng vào mục đích tôn giáo.

Ngày 22/1/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp GCNQSDĐ số CU 341941 cho chùa Vàng tại khu I, diện tích 2.761,3m2.

Ngày 18/10/2021, UBND huyện Gia Lâm có Văn bản số 3370/UBND-TNMT đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho chùa Vàng do cấp không đúng hiện trạng ranh giới và hiện trạng sử dụng đất.

Ngày 17/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 8591/TTr-STNMT-CCQLĐĐ đề nghị UBND thành phố thu hồi Quyết định số 7331/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 đã giao đất cho chùa Vàng.

Ngày 25/11/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 4994/QĐ-UBND thu hồi Quyết định số 7331/QĐ-UBND và giao UBND huyện Gia Lâm, UBND xã Cổ Bi xác định ranh giới, diện tích sử dụng đất, hướng dẫn lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho chùa Vàng theo quy định.

Ngày 2/6/2022, Thanh tra thành phố đã phối hợp với UBND huyện Gia Lâm, UBND xã Cổ Bi kiểm tra hiện trạng diện tích 1.149,9m2 đất đã cấp GCNQSDĐ cho chùa Vàng, hiện đang là sân chơi thể thao của nhân dân thôn Vàng, có tường bao ranh giới khoảng 2-3m, ngăn cách với khuôn viên của chùa Vàng. Do đó, ông Trương Văn Học, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm ký Văn bản số 3370/UBND-TNMT ngày 18/10/2021, là đúng theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai năm 2013.

Đối với nội dung UBND huyện Gia Lâm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, chùa Vàng với diện tích 1.611,4m2 có cổng đình, bia, nhà kho, sân đình, ao đình và các công trình phụ trợ khác, tường bao quanh ranh giới tại Văn bản số 3370/UBND-TNMT ngày 18/10/2021. Ngày 16/3/2022, UBND huyện Gia Lâm đã có Văn bản số 673/UBND-TNMT đính chính chùa Vàng, gồm sân chùa, chùa, nhà thờ mẫu, nhà tổ 9 gian, nhà khách.

Căn cứ vào kết quả xác minh, UBND thành phố kết luận nội dung công dân tố cáo là sai.

Hoàng Long