Ông Phạm Cấp ở tổ 17, khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn khiếu nại yêu cầu giải quyết bồi thường theo loại đất ở đối với toàn bộ diện tích đất tại thửa 164, tờ bản đồ số 64 tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn cho hộ ông do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở xã hội phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn vì cho rằng, chứng thư kiến điền thể hiện loại đất sử dụng là thổ cư.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1776/UBND-TD ngày 01 tháng 4 năm 2021, Chánh Thanh tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với hộ ông Phạm Cấp vào ngày 16 tháng 4 năm 2021, kết quả như sau: Thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát hồ sơ và đề xuất giải quyết khiếu nại đối với ông Phạm Cấp của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 183/TTT-P3 ngày 29 tháng 3 năm 2021, theo đó: Không công nhận nội dung đơn của ông Phạm Cấp khiếu nại vì Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án căn cứ vào các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tính toán bồi thường, hỗ trợ về đất cho hộ ông Phạm Cấp là đúng theo quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Hộ ông Phạm Cấp không thống nhất với kết quả đối thoại.

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ dân căn cứ theo nội dung trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đúng theo quy định pháp luật hiện hành. Việc ông Phạm Cấp kiến nghị tính bồi thường, hỗ trợ về đất căn cứ theo chứng thư kiến điền quy định tại Khoản 5, Điều 5 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh là không có cơ sở để xem xét, giải quyết - lãnh đạo tỉnh Bình Định khẳng định.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc và kết quả đối thoại với hộ ông Phạm Cấp; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại nêu trên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhận thấy, hộ gia đình ông Phạm Cấp là hộ nông nghiệp được cân đối giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài theo Nghị định 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ; ngày 23 tháng 12 năm 1997, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Phạm Cấp, trong đó có thửa đất 164, diện tích 1.924,8m2 (trên thửa đất này có ngôi nhà của ông Phạm Cấp) và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Phạm Cấp vào ngày 29 tháng 10 năm 2018, diện tích 200m2, trong đó: 150m2 đất ở (diện tích thực tế đã xây dựng là 133,3m2) và 50m2 đất trồng cây hàng năm khác.

Do đó, việc tính toán bồi thường, hỗ trợ về đất cho hộ ông Phạm Cấp là căn cứ vào các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tính toán bồi thường, hỗ trợ về đất cho hộ ông Phạm Cấp là đúng theo quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Từ những nhận định và căn cứ trên, tại quyết định ký ngày 29 tháng 4 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng giữ nguyên chủ trương không giải quyết bồi thường theo loại đất ở đối với toàn bộ diện tích đất tại thửa 164, tờ bản đồ số 64 tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn của hộ ông Phạm Cấp do ảnh hưởng dự án xây dựng khu nhà ở xã hội phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giao Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn tổ chức công bố và giao quyết định này đến hộ ông Phạm Cấp trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ban hành quyết định để thi hành.

Trong thời hạn luật định, ông Phạm Cấp không đồng ý với quyết định này có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật - quyết định của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhấn mạnh.

Mạnh Hùng