UBND thành phố mới đây ban hành Quyết định số 4393/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hồng ở số 30 đường Trần Lư, phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín.

Trước đó, bà Lê Thị Hồng không đồng ý với Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Thường Tín liên quan đến việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Lê Thị Hồng khi thực hiện Dự án Xây dựng Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Thường Tín, cụ thể: Khiếu nại hành vi hành chính trong việc thu hồi diện tích 978m2 đất thổ cư và 760m2 đất ao của gia đình khi thực hiện dự án; khiếu nại hành vi hành chính chưa có văn bản thụ lý, giải quyết nội dung khiếu nại của bà Hồng đã gửi UBND huyện ngày 27/10/2020 theo quy định của Luật Khiếu nại.

Theo Quyết định số 4393/QĐ-UBND của UBND thành phố, hiện nay, UBND huyện Thường Tín đã thực hiện xong việc thu hồi đất đối với phần diện tích 572,5m2 (không phải 760m2 đất như nêu). Gia đình đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Về phần diện tích 978m2 đất đang thực hiện thủ tục thu hồi đất thực hiện dự án, bà Phan Thị Lương và chồng là Lê Thành Tài đã chết, không có di chúc về việc thừa kế quyền sử dụng các thửa đất nên các con của ông Tài, bà Lương là Lê Thắng Đức, Lê Thị Hồng, Lê Thị Nhung, Lê Thành Trí là hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật đối với quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 651 Bộ Luật Dân sự.

Ngày 1/7/2017, 4 ông, bà Lê Thắng Đức, Lê Thị Hồng, Lê Thị Nhung, Lê Thành Trí uỷ quyền cho bà Nguyễn Thị Hạnh là con dâu ông Lê Thành Tài và bà Phan Thị Lương thay mặt để làm việc với cơ quan chính quyền về các vấn đề đền bù và giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.

Đến ngày 22/9/2020, bà Lê Thị Hồng và Lê Thị Nhung có đơn gửi UBND huyện Thường Tín về việc các bà sẽ tự thực hiện quyền của người sử dụng đất bị thu hồi, nên theo quy định tại điểm d, Khoản 3, Điều 140 và khoản 1 Điều 569 Bộ Luật Dân sự thì thời gian các con bà Lương uỷ quyền cho bà Nguyễn Thị Hạnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2017 đến hết ngày 22/9/2020.

Điều khó hiểu là, ngày 29/11/2020 (sau thời điểm UBND huyện Thường Tín nhận được đơn của bà Hồng về việc không uỷ quyền nữa), Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư huyện Thường Tín vẫn mời bà Nguyễn Thị Hạnh, đại diện cho các con bà Phan Thị Lương đến bốc thăm tái định cư khi thực hiện bước quy trình thu hồi thửa đất 978m2 đất.

Tại Quyết định số 4393/QĐ-UBND, UBND thành phố xác định hành vi nêu trên là “thiếu thận trọng”.

Cần nói thêm rằng, ngày 27/10/2020, bà Lê Thị Hồng có đơn gửi UBND huyện Thường Tín. Tại các buổi làm việc ngày 3/11/2020, 4/11/2020, 12/11/2020 với cơ quan chuyên môn của UBND huyện để làm rõ nội dung đơn ngày 27/10/2020, bà Hồng đề nghị UBND huyện cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến Dự án Xây dựng Trung tâm Văn hoá thể thao huyện.

Bên cạnh đó, UBND thành phố xác định, hiện nay, UBND huyện Thường Tín chưa thực hiện xong việc thu hồi thửa đất này, cụ thể chưa ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Thường Tín chỉ đạo Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và Tái định cư huyện rút kinh nghiệm trong việc mời bà Nguyễn Thị Hạnh, đại diện cho các con bà Phan Thị Lương đến bốc thăm tái định cư ngày 29/11/2020 làm việc với các hàng thừa kế hợp pháp của bà Phan Thị Lương để thống nhất “người sử dụng đất” khi thu hồi diện tích 978m2 đất tại thửa số 15 tờ bản đồ số 2 Bản đồ phục vụ giải phóng mặt bằng (trường hợp không thống nhất được thì lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các đồng thừa kế hợp pháp của bà Phan Thị Lương theo quy định).

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay, bà Lê Thị Hồng tiếp tục có đơn thư gửi các cấp, các ngành đề nghị làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có vi phạm trong quá trình thực hiện việc thu hồi đất; việc mời bà Hạnh đến bốc thăm tái định cư khi chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư; đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố, đồng thời minh bạch pháp lý liên quan đến dự án để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long