Công dân có đơn tố cáo ông Lê Hồng Hà, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa không giải quyết đơn tố cáo đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang và ông Nguyễn Văn Sơn, cán bộ địa chính xã Hồng Quang liên quan đến việc sử dụng đất và xây dựng của ông Hoàng Văn Bình trên đất nông nghiệp thuê thầu của Hợp tác xã Nông nghiệp Bài Lâm Thượng.

Ngày 11/7/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định thụ lý, giải quyết đơn và ngày 12/5/2020 đã kết luận, nội dung công dân tố cáo là đúng một phần.

Qua xác minh, tháng 4/2018, công dân có đơn gửi UBND xã Hồng Quang tố cáo việc xây dựng nhà ở của ông Hoàng Văn Bình trên đất nông nghiệp, lấn chiếm ngõ đi chung của xóm 3, thôn Bài Lâm Thượng, xã Hồng Quang. Nội dung đơn thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng Chủ tịch UBND xã Hồng Quang không xem xét, giải quyết.

Khi UBND huyện chỉ đạo, UBND xã Hồng Quang mới tiến hành kiểm tra, xác minh việc sử dụng đất thầu và việc xây dựng công trình của ông Bình, và đã xác định mốc giới thửa đất của ông Bình theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đã cấp cho hộ ông Bình. Tuy nhiên, các công dân có đơn không đồng ý với mốc giới đã được xác định.

Do không nhất trí với việc giải quyết đơn của UBND xã Hồng Quang, các công dân có nhiều đơn tố cáo với nhiều nội dung gửi UBND huyện Ứng Hòa thuộc thẩm quyền giải quyết của ông Lê Hồng Hà, Chủ tịch UBND huyện: Thửa đất ông Hoàng Văn Bình xây nhà kiên cố là đất nông nghiệp, trước đây Hợp tác xã Bài Lâm Thượng cho ông Dương Quốc Linh thuê để trồng cây lâu năm, thời hạn thuê 50 năm, sau đó ông Bình nhận chuyển nhượng của ông Linh; việc UBND huyện Ứng Hòa cấp GCNQSDĐ cho ông Bình tại thửa đất trên là không đúng; khi xây dựng nhà kiên cố, ông Bình đã lấn ra ngõ đi chung của xóm 3; tố cáo ông Nguyễn Văn Sơn, cán bộ địa chính xã Hồng Quang và ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang không giải quyết đơn của công dân.

Quá trình giải quyết các nội dung trên, UBND huyện Ứng Hòa xác định việc cấp GCNQSDĐ ở cho hộ ông Hoàng Văn Bình là không đúng nguồn gốc, diện tích, vi phạm quy định Điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013; kiến nghị thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho hộ ông Bình, giao UBND xã Hồng Quang hướng dẫn hộ ông Bình lập hồ sơ đăng ký đất đai theo quy định, đôn đốc hộ ông Bình tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Như vậy, "các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện xử lý, phân loại và lựa chọn trình tự hành chính để tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn của công dân theo quy định của Luật Đất đai mà không ban hành các quyết định thụ lý giải quyết là không đúng quy định về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, là nguyên nhân phát sinh tố cáo của công dân; trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND huyện và các phòng chuyên môn", kết luận của UBND thành phố nêu rõ.

Cũng qua xác minh, việc UBND huyện Ứng Hòa ban hành quyết định thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho ông Hoàng Văn Bình với lý do một phần diện tích lấn chiếm (38,3m2/223,4m2) chưa nộp tiền sử dụng đất là không đúng, vì thành phố xác định toàn bộ diện tích đất (223,4m2) đã được cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Bình đều chưa nộp tiền sử dụng đất.

Để xảy ra sai phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc cán bộ địa chính và Chủ tịch UBND xã Hồng Quang, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa giai đoạn năm 2013 đã buông lỏng quản lý để hộ ông Hoàng Văn Bình tự ý chuyển đổi mục đích từ đất thuê thầu trồng cây hàng năm sang đất ở, xác nhận sai nguồn gốc sử dụng đất và thiếu thẩm tra trước khi cấp GCNQSDĐ dẫn đến không thu tiền sử dụng đất và phải thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho hộ ông Bình.

UBND thành phố Hà Nội đã kết luận, nội dung công dân tố cáo ông Lê Hồng Hà, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa, là đúng một phần.

UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa nghiêm túc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, các cơ quan chuyên môn và UBND xã Hồng Quang trong việc không xem xét giải quyết nội dung tố cáo của một số công dân xóm 3, thôn Bài Lâm Thượng, xã Hồng Quang không đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2018; trách nhiệm trong việc quản lý đất đai tại địa phương và sai phạm trong việc cấp GCNQSDĐ ở trên đất nông nghiệp cho hộ ông Hoàng Văn Bình.

Trần Kiên