Báo Thanh tra ngày 11/9 đã đăng bài “Phú Yên: Nghi vấn Trạm Trộn bê tông NaSa hoạt động không phép?”, phản ánh việc thời gian gần đây, Báo Thanh tra nhận được thông tin phản ánh của người dân thôn Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên về tình trạng tuyến đường dân sinh bị hư hại nghiêm trọng bởi các hoạt động vận chuyển vật liệu phục vụ cho trạm trộn và xe trộn bê tông. Tuy nhiên, qua tìm hiểu trạm trộn này có dấu hiệu chưa đủ thủ tục theo quy định pháp luật.

Liên quan đến nội dung bài viết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo đã có ý kiến chỉ đạo: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Tuy An và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung, có văn bản thông tin lại Báo Thanh tra, đồng thời báo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.

CTV Đình Sang