Theo Báo cáo 854-CV/TU ngày 7/3/2022 của Thành ủy TP Thanh Hóa gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng kế hoạch giải quyết các vấn đề tồn đọng, vướng mắc kéo dài trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ tái định cư, trúng đấu giá QSDĐ 9 MBQH trên địa bàn TP Thanh Hóa, trong đó có MBQH 934 phường Đông Hải.

Theo báo cáo về thực trạng nợ đọng GCNQSDĐ của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Luyện kim Thanh Hóa (nay là Tổng Công ty Cổ phần Việt Thanh VNC) là đơn vị trúng đấu giá QSDĐ năm 2009 với tổng số 352 lô, diện tích 31.204m2 với số tiền 78.010.000.000 đồng.

Năm 2017, do đơn vị này nợ tiền sử dụng đất nên UBND TP Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 11122/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 giảm trừ diện tích trúng đấu giá 7 lô, diện tích 712m2, tương ứng với số tiền 1.780.000.000 đồng đơn vị còn nợ. Tổng số lô còn lại sau điều chỉnh là 354 lô, diện tích 30.492,22m2, tương ứng với số tiền 76.230.000.000 đồng.

Hiện tại chủ đầu tư đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa cấp GCNQSDĐ tổng cho toàn bộ 345 lô đất này. Các hộ mua đất hiện chưa được cấp GCNQSDĐ do phải thực hiện xây dựng nhà thô trên đất theo thiết kế đô thị được phê duyệt. Công ty chưa hoàn chỉnh các thủ tục để cấp GCNQSDĐ cho các hộ (đối với các lô đã xây dựng thô theo thiết kế).

Để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, cấp GCNQSDĐ cho các hộ, UBND TP Thanh Hóa yêu cầu các phòng, ban thực hiện đối với các hộ đã xây dựng nhà ở trên đất khoảng 15/354 lô các hộ đã xây dựng nhà ở, nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ yêu cầu Công ty Cổ phần Việt Thanh VNC khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để cấp GCNQSDĐ cho các hộ theo quy định.

Đối với các lô đất còn lại là 330 lô, yêu cầu đơn vị này khẩn trương thực hiện việc xây dựng nhà thô theo đúng thiết kế đô thi được duyệt và hoàn chỉnh thủ tục để cấp GCNQSDĐ cho các hộ trước ngày 30/6/2022. Nếu công ty này không thực hiện, UBND TP Thanh Hóa sẽ chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc báo cáo là vậy, nhưng một thực tế đang diễn ra tại MBQH 934 phường Đông Hải là nhiều hộ dân mua đất ở đây muốn tự xây dựng theo thiết kế đã được duyệt, thế nhưng chủ đầu tư lại đưa ra các loại chi phí thực hiện dự án người xây dựng phải nộp gồm chi phí quản lý dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra… là 151.188.000 đồng (theo chi tiết trong hồ sơ thẩm định giá). Nộp thuế về đất gồm 10% thuế giá trị gia tăng, 20% thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí trước bạ 0,5% giá trị… Trong khi đó, khi hợp đồng mua đất thì các hộ dân đã nộp 100% tiền cho chủ đầu tư từ nhiều năm trước nên hầu hết các hộ mua đất không đồng tình với các loại thuế, phí mà phía chủ đầu tư đưa ra ở trên.

Theo biểu hướng dẫn về phương án xây thô do Công ty Cổ phần Việt Thanh VNC đứng ra xây cho các hộ thì phải nộp bằng 3.969.000 đồng/m2 sàn xây thô và nộp thêm các khoản thuế, phí là 60.895.000 đồng. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý nộp các khoản thuế, phí… đảm bảo các chủ hộ nhận được trích lục nhà đất. Tuy nhiên, với khung giá mà chủ đầu tư đưa ra để xây dựng thô cho người mua đất lại cao so với thực tế hiện nay nên người mua không mấy mặn mà với phương án này. Do đó, nhiều người mua đất đề nghị chủ đầu tư phải tổ chức một hội nghị mời tất cả những hộ mua đất để thảo luận đi đến một cái kết có tình, có lý cho phương án tự xây hoặc chủ đầu tư xây nhưng tất cả các khâu phải chứng minh được sự phù hợp của thực tế và thị trường hiện nay.   

Liên quan đến việc nộp các khoản thuế, phí, lệ phí đối với các hộ dân đã tự xây dựng nhà thô ở MBQH 934 phường Đông Hải, theo Thông báo số 66/VnC-TB ngày 2/3/2022 và Thông báo số 83/VnC-TB ngày 28/4/2022 về việc lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho các hộ đã tự xây dựng nhà ở trước tháng 2/2022 tại MBQH 934 của Công ty Cổ phần Việt Thanh VNC.

Mới đây, đại diện cho 19 hộ dân là ông Nguyễn Văn Thảo đã có đơn gửi Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phản ánh, đề nghị làm rõ về các khoản thuế, phí, lệ phí và hồ sơ phải nộp gồm 7 loại giấy tờ mà Công ty Cổ phần Việt Thanh VNC thông báo.

Ngày 11/5/2022, lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa đã ký Văn bản 2452/UBND-TD chuyển đơn của hộ ông Nguyễn Văn Thảo và các hộ dân đến Công ty Cổ phần Việt Thanh VNC xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, nếu “quả bóng trách nhiệm” này cứ đá đi đá lại thì chưa biết đến lúc nào người dân mới được cấp GCNQSDĐ theo chỉ đạo của cấp trên.

Trước những thông tin phản ánh này, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cần chỉ đạo các ban, ngành chức năng kiểm tra, xử lý, đảm bảo quyền lợi cho người mua đất, xây dựng nhà ở MBQH 934 phường Đông Hải.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Văn Thanh