Đơn cử, trường hợp vi phạm của ông Hoàng Văn Bưng ở xã Văn Nhân (nay là xã Nam Tiến), huyện Phú Xuyên khi sử dụng 5.855m2 thuộc bãi sông Hồng do UBND xã Văn Nhân quản lý.

Ngày 26/9/2011, UBND huyện Phú Xuyên có Quyết định số 4347/QĐ-UBND cho ông Hoàng Văn Bưng thuê 5.855m2 đất bãi ven đê để sử dụng vào mục đích đầu tư cải tạo, nâng cấp bến đò ngang sông xã Văn Nhân.

Ngày 16/4/2013, UBND huyện Phú Xuyên có Văn bản số 429/UBND chấp thuận cho ông Hoàng Văn Bưng chuyển mục đích diện tích khoảng 3.300m2/5.855m2 từ bãi đỗ xe sang làm bãi trung chuyển gạch.

Năm 2017, ông Hoàng Văn Bưng đề nghị được chuyển sang lắp đặt trạm trộn bê tông tươi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện hướng dẫn ông Bưng lập đề án sản xuất kinh doanh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, ông Bưng không thực hiện mà từ năm 2017 đến năm 2019 đã tự ý dựng nhà xưởng, trạm trộn bê tông, tập kết vật liệu ngoài bãi sông.

Ngày 6/9/2019, UBND huyện Phú Xuyên có Văn bản số 1491/UBND-TNMT chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất từ đất kinh doanh dịch vụ, bãi đậu ô tô, bãi trung chuyển gạch sang đất sản xuất kinh doanh.

Theo Chi cục Thuế khu vực Thường Tín, Phú Xuyên báo cáo, từ năm 2011 đến ngày 31/12/2020, ông Hoàng Văn Bưng đã nộp tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước là 277.270.172 đồng.

Ông Bưng còn nợ số tiền 58.343.000 đồng, trong đó tiền thuê đất là 55.156.000 đồng; tiền chậm nộp: 3.186.000 đồng.

Thanh tra thành phố Hà Nội đã có kết luận việc UBND huyện Phú Xuyên năm 2011, năm 2013, 2019, chấp thuận chủ trương cho ông Hoàng Văn Bưng được chuyển mục đích sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ đê khi chưa được UBND thành phố cấp giấy phép, là vi phạm quy định pháp luật.

Quá trình vi phạm và xử lý vi phạm, từ năm 2017 đến năm 2019, ông Hoàng Văn Bưng thực hiện hành vi dựng cột thép, lợp mái tôn nhà xưởng, đổ nền bê tông, dựng silo trạm trộn bê tông ngoài bãi sông, để vật liệu ngoài bãi sông, vi phạm Điểm đ, Điểm g, Khoản 1, Điều 25 Luật Đê điều năm 2006.

Hạt Quản lý đê huyện Phú Xuyên lập 7 biên bản (ngày 19/6/2017, 3/8/2017, 18/12/2017, 29/01/2018, 2/7/2018, 24/6/2019, 4/5/2020), ban hành quyết định tạm đình chỉ vi phạm pháp luật, có biên bản phối hợp với UBND xã Văn Nhân, Công an xã Văn Nhân ngăn chặn, xử lý pháp luật về đê điều và có văn bản gửi UBND huyện Phú Xuyên đề nghị xem xét xử phạt hành vi vi phạm của ông Hoàng Văn Bưng. Tuy nhiên, UBND xã, UBND huyện không có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Thậm chí, UBND xã Văn Nhân (nay là UBND xã Nam Tiến) không có hồ sơ về việc ngăn chặn, xử lý vi phạm đối với hộ ông Bưng.

Ngày 13/3/2020, sau khi UBND huyện Phú Xuyên chỉ đạo, UBND xã Nam Tiến mới lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định áp dụng khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với ông Hoàng Văn Bưng.

Ngày 20/4/2020, UBND xã ban hành Quyết định số 78/QĐ-CCXP cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Hoàng Văn Bưng. Tuy nhiên, chưa thực hiện cưỡng chế, vi phạm vẫn tồn tại.

Sau khi nhận được các văn bản đề nghị của Hạt quản lý đê huyện Phú Xuyên, UBND huyện Phú Xuyên không có chỉ đạo xử phạt vi phạm đối với ông Hoàng Văn Bưng. UBND huyện Phú Xuyên có một số văn bản chỉ đạo UBND xã Văn Nhân, xử lý vi phạm của ông Hoàng Văn Bưng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh tra, do vi phạm không được xử lý nghiêm túc, dứt điểm nên ông Hoàng Văn Bưng vẫn hoạt động sản xuất, chưa di dời các công trình vi phạm như nhà mái tôn, silo trạm trộn bê tông, gạch không nung, cát, đá suốt nhiều năm qua.

Như Báo Thanh tra phản ánh, cũng liên quan đến tình trạng vi phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Phú Xuyên, hiện nay, nhiều đơn thư liên quan tới vi phạm đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên liên tục được gửi tới Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các cấp, ngành. Tuy nhiên, những vi phạm “nóng” về đất đai, xây dựng tại huyện Phú Xuyên vẫn chưa được xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long