Theo đó, ông Lê Kim Phúc, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Huyện uỷ Đại Từ là cán bộ đảng viên vi phạm bị đề xuất bỏ phiếu kỷ luật. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất đề nghị xử lý kỷ luật bằng hình thức “khiển trách”.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã họp bỏ phiếu thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Phúc.

Như Báo Thanh tra đã thông tin, tại kỳ họp thứ 28, 29, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét và thông qua nội dung: Xem xét, giải quyết đơn tố cáo đối với đồng chí Lê Kim Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đại Từ.

Thông báo số 153 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thái Nguyên nêu rõ, trong buổi gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp chỉ có đồng chí Lê Kim Phúc là Bí thư Huyện uỷ, nên đã để doanh nghiệp lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận việc làm ăn, liên quan đến việc thanh toán công nợ giữa các doanh nghiệp làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền và cá nhân đồng chí.

Với vai trò, trách nhiệm là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Kim Phúc đã vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Ngoài ra, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ yêu cầu ông Lê Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đại Từ phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm theo lĩnh vực phân công phụ trách quản lý giao thông, nhất là giao thông nông thôn.

Nhóm PV